Porjus (Pj)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (30)

Tisdag 24 juli 2012

Stationshuset i Porjus sett från sydväst i kvällssol.  9 år
ID-nummer:  18124
Direktlänk: /bild/00018124/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset från väster.  9 år
ID-nummer:  18125
Direktlänk: /bild/00018125/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18126
Direktlänk: /bild/00018126/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  9 år
ID-nummer:  18127
Direktlänk: /bild/00018127/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träplattformen ligger vid normalhuvudspåret närmast vattnet och längst från stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18128
Direktlänk: /bild/00018128/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen med plattformsövergången nere till vänster i bild.  9 år
ID-nummer:  18129
Direktlänk: /bild/00018129/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Porjusselet från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18130
Direktlänk: /bild/00018130/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kulturvagnen, en gammal godsvagn uppställd vid lastkajen.  9 år
ID-nummer:  18131
Direktlänk: /bild/00018131/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18132
Direktlänk: /bild/00018132/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  18133
Direktlänk: /bild/00018133/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från lastkajen i norr.  9 år
ID-nummer:  18134
Direktlänk: /bild/00018134/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  9 år
ID-nummer:  18135
Direktlänk: /bild/00018135/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En strandad båt vid lastkajen.  9 år
ID-nummer:  18136
Direktlänk: /bild/00018136/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid Porjusselets strand, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  18137
Direktlänk: /bild/00018137/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtstinsen finns i plattformens norra ände.  9 år
ID-nummer:  18138
Direktlänk: /bild/00018138/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset belyst av kvällssolen.  9 år
ID-nummer:  18139
Direktlänk: /bild/00018139/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av fasaden mot spåren.  9 år
ID-nummer:  18140
Direktlänk: /bild/00018140/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18141
Direktlänk: /bild/00018141/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, till vänster syns den byggnad som hyser ett vandrarhem.  9 år
ID-nummer:  18142
Direktlänk: /bild/00018142/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med spårspärrar vid sidospåren.  9 år
ID-nummer:  18143
Direktlänk: /bild/00018143/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18144
Direktlänk: /bild/00018144/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydligaste växel sedd från norr med den stora dammen i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18145
Direktlänk: /bild/00018145/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bangården finns denna vattenhäst intill spåret.  9 år
ID-nummer:  18146
Direktlänk: /bild/00018146/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret söderut, den motriktade infartssignalen en bit bort till vänster.  9 år
ID-nummer:  18147
Direktlänk: /bild/00018147/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationsområdet från söder.  9 år
ID-nummer:  18148
Direktlänk: /bild/00018148/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Porjus söderifrån.  9 år
ID-nummer:  18149
Direktlänk: /bild/00018149/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten i mindre solljus.  9 år
ID-nummer:  18150
Direktlänk: /bild/00018150/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18151
Direktlänk: /bild/00018151/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter alldeles intill vattnet ända ner till kraftverksdammen.  9 år
ID-nummer:  18152
Direktlänk: /bild/00018152/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret söderut sett från helikopterbasen.  9 år
ID-nummer:  18153
Direktlänk: /bild/00018153/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 21 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (15)