Jämtlands Sikås (Js)

Jämtlands Sikås har varit i drift som station sedan sträckan Häggenås–Ulriksfors öppnades för allmän trafik i december 1912. Stationen ligger i västra utkanten av jordbruksbyn Sikås och utgjorde också anslutningspunkt för sidobanan mot Hammerdal, en bana som nu är uppriven med undantag för en kort sträcka genom utfartskurvan från Sikås till sågverket där.

Stationshuset ligger på bangårdens sydöstra sida och på andra sidan landsvägen snett mitt emot ligger det gamla järnvägshotellet. Bangården har som mest fyra genomgående spår i bredd och ett stickspår på nordvästra sidan. Intill stickspåret finns normal­huvud­spåret varefter plattformen följer mellan det och nästa spår. Närmast stationshuset ligger ytterligare ett spår till vilket spåret ut på den gamla banvallen mot Hammerdal är anslutet i söder, detta spår har också växlar till ett kort kajspår norr om stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Lördag 4 juli 2015

Stationshuset sett från gatusidan.  5 år
ID-nummer:  25921
Direktlänk: /bild/00025921/
Fotodatum: den 4 juli 2015
Publicerad: den 24 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla järnvägshotellet på andra sidan gatan.  5 år
ID-nummer:  25922
Direktlänk: /bild/00025922/
Fotodatum: den 4 juli 2015
Publicerad: den 24 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 22 augusti 2013

Stationshuset i Jämtlands Sikås sett från plattformen.  9 år
ID-nummer:  18011
Direktlänk: /bild/00018011/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  9 år
ID-nummer:  18012
Direktlänk: /bild/00018012/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan gatan snett mitt emot stationshuset ligger det gamla järnvägshotellet.  9 år
ID-nummer:  18013
Direktlänk: /bild/00018013/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från landsvägen.  9 år
ID-nummer:  18014
Direktlänk: /bild/00018014/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18015
Direktlänk: /bild/00018015/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från norr, här serveras morgonfika under Inlandsbanans turistsäsong.  9 år
ID-nummer:  18016
Direktlänk: /bild/00018016/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från väster.  9 år
ID-nummer:  18017
Direktlänk: /bild/00018017/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18018
Direktlänk: /bild/00018018/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18019
Direktlänk: /bild/00018019/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18020
Direktlänk: /bild/00018020/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till det korta kajspåret sedd från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  18021
Direktlänk: /bild/00018021/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från södra plattformsänden, här syns växeln till stickspåret på bangårdens västra sida.  9 år
ID-nummer:  18022
Direktlänk: /bild/00018022/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från plattformens norra del.  9 år
ID-nummer:  18023
Direktlänk: /bild/00018023/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)