Hallviken (Hvn)

Hallviken öppnades som station samtidigt med järnvägssträckan mellan Häggenås och Ulriksfors. Idag finns här en hållplats för Inlandsbanans sommartrafik i östra delen av den gamla bangården. Stationshuset står kvar på spårets norra sida och vid den gamla utfarten mot Ulriksfors i öster finns den första plankorsningen med väg E 45 norr om Östersund.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Måndag 29 juli 2019

Hållplatsen i Hallviken sedd från öster i riktning mot Östersund.  4 år
ID-nummer:  27355
Direktlänk: /bild/00027355/
Fotodatum: den 29 juli 2019
Publicerad: den 29 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den lilla plattformen mot plankorsningen med väg E45.  4 år
ID-nummer:  27356
Direktlänk: /bild/00027356/
Fotodatum: den 29 juli 2019
Publicerad: den 29 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  4 år
ID-nummer:  27357
Direktlänk: /bild/00027357/
Fotodatum: den 29 juli 2019
Publicerad: den 29 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets nordfasad.  4 år
ID-nummer:  27358
Direktlänk: /bild/00027358/
Fotodatum: den 29 juli 2019
Publicerad: den 29 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 28 augusti 2012

Nuvarande hållplats något öster om stationshuset sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  18990
Direktlänk: /bild/00018990/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av spåren på bangården ligger kvar, men utan växlar till linjen, vy österut från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  18991
Direktlänk: /bild/00018991/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen med stationshuset i bakgrunden till höger.  9 år
ID-nummer:  18992
Direktlänk: /bild/00018992/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den lilla träplattformen.  9 år
ID-nummer:  18993
Direktlänk: /bild/00018993/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  18994
Direktlänk: /bild/00018994/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsens plattform sedd från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18995
Direktlänk: /bild/00018995/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Äldre och yngre byggnader i Hallviken.  9 år
ID-nummer:  18996
Direktlänk: /bild/00018996/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset på nära håll sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  18997
Direktlänk: /bild/00018997/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden mot spåret.  9 år
ID-nummer:  18998
Direktlänk: /bild/00018998/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18999
Direktlänk: /bild/00018999/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden på västra gaveln.  9 år
ID-nummer:  19000
Direktlänk: /bild/00019000/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  9 år
ID-nummer:  19001
Direktlänk: /bild/00019001/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  19002
Direktlänk: /bild/00019002/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 22 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)