Varjisträsk (Vaj)

Byn Varjisträsk ligger i Varjisåns dalgång på sjön Stor-Varjisträskets norra sida. Varjisån rinner upp i sjön Guollejávrre (Koullejaur) omkring två mil längre uppströms och bildar ett biflöde till Piteälven då de sammanstrålar vid foten av Storforsen fem mil nedströms. Läget vid ån och sjön i dalen intill de högre bergen i norr gav tidigt gynnsamma förhållanden för att bosätta sig och byn har varit omtalad bland annat för sin svartvinbärsodling. När Inlandsbanan drogs genom byn i slutet av 30-talet byggdes här en håll- och lastplats som fick ett 400 meter långt mötesspår på södra sidan av huvudspåret, sjösidan, och ett kort kajspår på norra sidan. Ett stationshus uppfördes omedelbart öster om kajspåret av banvaktsstugorna 312 Mattismyran och 330 Sandudden från Haparandabanan. Idag finns plattform med plåtstins kvar utanför stationshuset och kajspåret ligger kvar som stickspår med växel i västra änden. Det längre sidospåret är dock rivet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Lördag 21 juli 2012

Stationshuset i Varjisträsk sett från norr vid infarten från landsvägen. 1 år
ID-nummer:  22242
Direktlänk: /bild/00022242/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordost om stationshuset på andra sidan den lilla vägen fram till hållplatsen finns uthuset. I bakgrunden syns Stor-Varjisträsket. 1 år
ID-nummer:  22243
Direktlänk: /bild/00022243/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtstinsen står öster om stationshuset i östra änden av den gräsbevuxna lilla plattformen. 1 år
ID-nummer:  22244
Direktlänk: /bild/00022244/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 1 år
ID-nummer:  22245
Direktlänk: /bild/00022245/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med resterna av det numera rivna långa mötesspåret till höger. Det råder hastighetsnedsättning till 40 förbi den oförreglade växeln längre västerut, därav hastighetstavlorna. 1 år
ID-nummer:  22246
Direktlänk: /bild/00022246/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sttaionshuset är av samma typ som vid omkringliggande stationer och hållplatser. 1 år
ID-nummer:  22247
Direktlänk: /bild/00022247/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåret. 1 år
ID-nummer:  22248
Direktlänk: /bild/00022248/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sjösidan sydväst om stationshuset ligger också hus 12 kvar bland slyet. Till höger fanns en växel mot det korta sidospåret vid lastkajen. 1 år
ID-nummer:  22249
Direktlänk: /bild/00022249/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster. 1 år
ID-nummer:  22250
Direktlänk: /bild/00022250/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta sidospåret ligger kvar med växel i västra änden längst bort i bild. I östra änden är dock växeln riven. 1 år
ID-nummer:  22251
Direktlänk: /bild/00022251/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varjisträsk stationshus med plattform. 1 år
ID-nummer:  22252
Direktlänk: /bild/00022252/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 1 år
ID-nummer:  22253
Direktlänk: /bild/00022253/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från stationshuset med hus 12 till vänster, det gamla östra växelläget till höger och Stor-Varjisträsket i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  22254
Direktlänk: /bild/00022254/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från stationshuset. 1 år
ID-nummer:  22255
Direktlänk: /bild/00022255/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla ställverksapparaten sitter kvar på stationshusväggen, men några signaler finns inte kvar i drift här. 1 år
ID-nummer:  22256
Direktlänk: /bild/00022256/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!