Tellejåkk (Tll)

Tellejokk var vid banans öppnande 1937 klassad som håll- och lastplats men har också fungerat som station, men numera stannar normalt inga tåg här. Växlarna till sidospåret som ligger kvar på norra sidan av huvudspåret är borttagna, men semaforerna vid infarterna står kvar och ger ständig körsignal. Stationshuset finns kvar på bangårdens södra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Lördag 21 juli 2012

Infarten till Tellejokk från väster sedd från plankorsningen strax väster om semaforen.  9 år
ID-nummer:  18892
Direktlänk: /bild/00018892/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18893
Direktlänk: /bild/00018893/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avträdet öster om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18894
Direktlänk: /bild/00018894/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och banan västerut i riktning mot Moskosel.  9 år
ID-nummer:  18895
Direktlänk: /bild/00018895/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut, notera lastkajen mittemot stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18896
Direktlänk: /bild/00018896/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  9 år
ID-nummer:  18897
Direktlänk: /bild/00018897/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  18898
Direktlänk: /bild/00018898/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På lastkajen står några gamla redskap uppställda.  9 år
ID-nummer:  18899
Direktlänk: /bild/00018899/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Semaforen vid infarten österifrån visar som vanligt kör.  9 år
ID-nummer:  18900
Direktlänk: /bild/00018900/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 7 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)