Nordenvägen (Nov)

Plankorsningen med landsvägen mellan Varjisträsk och Kåbdalis strax söder om Kuri f.d. hållplats hade tidigare stopplikt för såväl vägtrafiken som för järnvägstrafiken som skulle passera. Idag är det en vanlig obevakad plankorsning med stopplikt endast för vägtrafiken.

Bilder och filmer (3)

Lördag 21 juli 2012

Plankorsningen sedd från söder, idag med stopplikt för vägtrafiken. Stolparna för de tidigare stoppmärkena för järnvägen står dock kvar på vardera sidan om korsningen. 1 år
ID-nummer:  22236
Direktlänk: /bild/00022236/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot sydost från korsningen. I den långa kurvan som börjar längst bort i bild svänger banan till västnordvästlig riktning vidare mot Varjisträsk. 1 år
ID-nummer:  22237
Direktlänk: /bild/00022237/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordväst vid plankorsningen. Längre bort skymtar Kuri stationshus och till vänster syns berget Diellebákte på gränsen till Vidselbasens raketskjutfält. 1 år
ID-nummer:  22238
Direktlänk: /bild/00022238/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 29 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!