Moskosel (Mos)

Moskosel är en tätort i norra delen av Arvidsjaurs kommun. En stor del av byn ligger i sjönära läge omslutet av Moskoselet och andra mindre vatten. Järnvägsstationen som öppnades samtidigt med banan 1937 ligger i nordvästra delen av byn och därmed väster om och utom synhåll från sjöarna i byn. Den svängda bangården har tre spår varav två sträcker sig hela vägen från norra till södra bangårdsänden. Stationshuset med sammanbyggt godsmagasin ligger på bangårdens östra sida precis som själva byn och söder om detta finns ännu ett spår på östra sidan intill en lastkaj.

Vid infarterna i både söder och norr står semaforer som infartssignaler, semaforer som är i drift och som kan ställas om från en vevapparat vid stationshuset. I stationen finns ett café som också serverar mat till Inlandsbanans resenärer och andra besökare. I det gamla godsmagasinet finns det sevärda rallarmuséet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (40)

Tisdag 19 augusti 2014

Augustieftermiddag i Moskosel den sista trafikveckan för säsongen för persontågen. 1  9 år
ID-nummer:  18908
Direktlänk: /bild/00018908/
Fotodatum: den 19 augusti 2014
Publicerad: den 8 december 2014
#1 Martin i Arvika, 19 februari 2015, 11:12
serenity

Måndag 18 augusti 2014

Vevapparaten för semaforerna vid infarterna står alldeles utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18905
Direktlänk: /bild/00018905/
Fotodatum: den 18 augusti 2014
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av veven för den norra infarten.  9 år
ID-nummer:  18906
Direktlänk: /bild/00018906/
Fotodatum: den 18 augusti 2014
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av veven för den södra infarten.  9 år
ID-nummer:  18907
Direktlänk: /bild/00018907/
Fotodatum: den 18 augusti 2014
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2014

Bangården i Moskosel sedd från plankorsningen i norr.  9 år
ID-nummer:  18902
Direktlänk: /bild/00018902/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån med infartssignal i form av en semafor.  9 år
ID-nummer:  18903
Direktlänk: /bild/00018903/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linor i skogen till höger, ett tecken på en ålderdomlig signalanläggning i drift.  9 år
ID-nummer:  18904
Direktlänk: /bild/00018904/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 juli 2012

Stationshuset i Moskosel sett från norr.  9 år
ID-nummer:  18911
Direktlänk: /bild/00018911/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östfasad.  9 år
ID-nummer:  18912
Direktlänk: /bild/00018912/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddelen av stationsbyggnaden ligger i vinkel mot spåren.  9 år
ID-nummer:  18913
Direktlänk: /bild/00018913/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus sydost om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18914
Direktlänk: /bild/00018914/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinet ligger parallellt med spåren och är sammanbyggt med stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18915
Direktlänk: /bild/00018915/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet närmast sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18916
Direktlänk: /bild/00018916/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växeln mot lastspåret på bangårdens östra sida sett från norr vid godsmagasinet.  9 år
ID-nummer:  18917
Direktlänk: /bild/00018917/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot stationshuset från lastkajen.  9 år
ID-nummer:  18918
Direktlänk: /bild/00018918/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen, notera vattenhästen mellan spåren till höger.  9 år
ID-nummer:  18919
Direktlänk: /bild/00018919/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid södra änden med vattenhästen till vänster.  9 år
ID-nummer:  18920
Direktlänk: /bild/00018920/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med spåret närmast lastkajen i förgrunden.  9 år
ID-nummer:  18921
Direktlänk: /bild/00018921/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den svängda bangården sedd från södra änden.  9 år
ID-nummer:  18922
Direktlänk: /bild/00018922/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från söder.  9 år
ID-nummer:  18923
Direktlänk: /bild/00018923/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats med den södra semaforen mitt i bild.  9 år
ID-nummer:  18924
Direktlänk: /bild/00018924/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Semaforen Mos B vid södra infarten till Moskosel.  10 år
ID-nummer:  14595
Direktlänk: /bild/00014595/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 6 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spända ståltrådar löper mellan stationshuset och semaforen.  10 år
ID-nummer:  14596
Direktlänk: /bild/00014596/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 6 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Moskosel sett från sydväst.  10 år
ID-nummer:  16052
Direktlänk: /bild/00016052/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 6 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  9 år
ID-nummer:  18925
Direktlänk: /bild/00018925/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vevapparaten för de två semaforerna vid infarterna.  9 år
ID-nummer:  18926
Direktlänk: /bild/00018926/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens västra sida finns denna spännanordning för semaforernas linor.  9 år
ID-nummer:  18927
Direktlänk: /bild/00018927/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18928
Direktlänk: /bild/00018928/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformen sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  18929
Direktlänk: /bild/00018929/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen är ganska kort och har kompletterats med extra träpallar i norr.  9 år
ID-nummer:  18930
Direktlänk: /bild/00018930/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 8 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–40
Andra bilder från platsen (16)