Kuri (Ki)

Mellan Varjisträsk och Kåbdalis går Inlandsbanan sett i stora drag mycket krokigt fram genom landskapet. Fågelvägen mellan nämnda trafikplatser är nordostlig, men banan har två långa sträckor i ostligt till ostsydostlig riktning och däremellan två sträckor i nordväst till nordnordvästlig riktning innan den följer fågelvägen sista sträckan fram mot Kåbdalis. Den första sträckan i nordvästlig riktning inleds drygt en mil öster om Varjisträsk där banan rundar den ostliga utlöparen från berget Liejbebákte och går in i dalen mellan detta och Guvrivárre i nordost. Här mellan sistnämnda berg och den lilla sjön Guvrijávrre ligger den numera nedlagda trafikplatsen Kuri. Namnet har den fått från sjön och berget vars förled är identiskt med trafikplatsnamnet trots något annorlunda stavning numera. Ett sidospår fanns här när banan öppnades och platsen fick status som hållplats med sidospår i början av 1940-talet. Den lades ned 1960 efter att ha haft status som rälsbusshållplats ett par år.

Stationsbyggnaden på banans nordöstra sida är likt övriga byggnader av den här typen byggd av två gamla banvaktsstugor. Till byggnaden i Kuri användes banvaktsstugorna 276 Gyllenkrok och 286 Burmanstorp, båda från Norra stambanan mellan Ljusdal och Ånge. Norr om huset finns också ett uthus och intill det en mer sentida uppförd mindre byggnad närmare spåret.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 21 juli 2012

Stationshuset i Kuri sett från nordväst.  5 år
ID-nummer:  22229
Direktlänk: /bild/00022229/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaderna ligger nordost om spåret.  5 år
ID-nummer:  22230
Direktlänk: /bild/00022230/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordväst från den gamla bangården med sjön till vänster.  5 år
ID-nummer:  22231
Direktlänk: /bild/00022231/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kuri fd hållplats med raklinjen söderut.  5 år
ID-nummer:  22232
Direktlänk: /bild/00022232/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  5 år
ID-nummer:  22233
Direktlänk: /bild/00022233/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  5 år
ID-nummer:  22234
Direktlänk: /bild/00022234/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kuri f.d. hållplats vid sjön Guvrijávrre.  5 år
ID-nummer:  22235
Direktlänk: /bild/00022235/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!