Kåbdalis (Kåb)

Byn Kåbdalis med svensk namnform från samiska Goabddális är en småort i sydligaste delen av Jokkmokks kommun. Trafikplatsen var från Inlandsbanans öppnande 1937 klassad som håll- och lastplats, men har också använts för tågmöten. Mötesspåret som finns är dock endast drygt 100 meter långt och numera klassat som sidospår med spårspärrar i ändarna vilket gör att eventuella möten får ske med hjälp av växling och att två längre tåg inte kan mötas. Stationshuset ligger på banans västra sida norr om mötesspåret och där finns också en kort plattform. Snett mitt emot stationshuset fanns förut en större byggnad med husnummer 15, den revs någon gång mellan somrarna 2011 och 2012.

Vid Kåbdalis möttes rallarlagen från söder och norr vid bygget av Inlandsbanan och man kunde sammanfoga banan till en enhet 1936. Till minne av detta finns norr om stationshuset en stor minnessten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Lördag 4 juli 2015

Minnesstenen strax norr om stationshuset i Kåbdalis.  5 år
ID-nummer:  25891
Direktlänk: /bild/00025891/
Fotodatum: den 4 juli 2015
Publicerad: den 24 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2014

Uppehåll med växling i Kåbdalis för norrgående turisttåget på Inlandsbanan då det mötte det södergående tomma kalktåget.  9 år
ID-nummer:  18105
Direktlänk: /bild/00018105/
Fotodatum: den 17 juni 2014
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 14 december 2012

Ett snöigt stationshus i Kåbdalis en decembermorgon.  9 år
ID-nummer:  18106
Direktlänk: /bild/00018106/
Fotodatum: den 14 december 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågexpeditionsbyggnaden norr om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18107
Direktlänk: /bild/00018107/
Fotodatum: den 14 december 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut över de översnöade spåret.  9 år
ID-nummer:  18108
Direktlänk: /bild/00018108/
Fotodatum: den 14 december 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtstinsen vid plattformen står och väntar på sommarens persontrafik.  9 år
ID-nummer:  18109
Direktlänk: /bild/00018109/
Fotodatum: den 14 december 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med skidbackarna i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18110
Direktlänk: /bild/00018110/
Fotodatum: den 14 december 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juli 2012

Stationshuset i Kåbdalis sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  18098
Direktlänk: /bild/00018098/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset finns en mindre byggnad för tjänstgörande tågklarerare, på väggen finns också ställverksapparaten.  9 år
ID-nummer:  18099
Direktlänk: /bild/00018099/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare lite längre norrut står minnesstenen för sammanfogandet av Inlandsbanan i Kåbdalis 1936.  9 år
ID-nummer:  18100
Direktlänk: /bild/00018100/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet i Kåbdalis sett från norr.  9 år
ID-nummer:  18101
Direktlänk: /bild/00018101/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut, infartssignalen norrifrån finns strax bortom den bevakade plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18102
Direktlänk: /bild/00018102/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset finns det korta sidospåret och intill det en lastkaj.  9 år
ID-nummer:  18103
Direktlänk: /bild/00018103/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En motortralla stod här uppställd innanför sidospårets spårspärrar.  9 år
ID-nummer:  18104
Direktlänk: /bild/00018104/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 juli 2012

Stationshuset i Kåbdalis sett från väster på uppfartsvägen från byn.  9 år
ID-nummer:  18088
Direktlänk: /bild/00018088/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets norra gavel.  9 år
ID-nummer:  18089
Direktlänk: /bild/00018089/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med plattform, vy från nordost.  9 år
ID-nummer:  18090
Direktlänk: /bild/00018090/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan stryker tätt intill stationshuset och den lastkaj av trä som finns vid det gamla godsmagasinet i stationshusets södra del.  9 år
ID-nummer:  18091
Direktlänk: /bild/00018091/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växeln till sidospåret strax söder om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18092
Direktlänk: /bild/00018092/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet närmast sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18093
Direktlänk: /bild/00018093/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18094
Direktlänk: /bild/00018094/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid stationshuset, den nya tågexpeditionen till vänster.  9 år
ID-nummer:  18095
Direktlänk: /bild/00018095/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformen, vy från norr.  9 år
ID-nummer:  18096
Direktlänk: /bild/00018096/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten på väggen till den lilla tågexpeditionsbyggnaden.  9 år
ID-nummer:  17985
Direktlänk: /bild/00017985/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minnesstenen norr om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18097
Direktlänk: /bild/00018097/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (6)