Iggejaur (Igg)

Iggejaur är en liten by belägen vid sjön med samma namn, nu stavad Iggajávrre. Järnvägen passerar ett par kilometer väster om byn, men den före detta hållplatsen Iggejaur ligger emellertid en halv mil längre mot sydväst, ett par kilometer nordost om Piteälvsbron. Iggejaur var håll- och lastplats vid banans öppnande och blev rälsbusshållplats i slutet av 1950-talet för att sedan läggas ned hösten 1969. Det korta sidpspåret låg väster om stationsbyggnaden på huvudspårets södra sida. Stationsbyggnaden är byggd av banvaktsstugorna 122 Aspeå och 159 Viktjärn från Stambanan genom övre Norrland och ligger på spårets södra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Lördag 21 juli 2012

Byggnaderna vid Iggejaurs f.d. hållplats sedda från väster.  6 år
ID-nummer:  22217
Direktlänk: /bild/00022217/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården söder om byggnaderna, resterna av en lastkaj kan skymtas vid lyktstolpen.  6 år
ID-nummer:  22218
Direktlänk: /bild/00022218/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  6 år
ID-nummer:  22219
Direktlänk: /bild/00022219/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Iggejaur ligger vid kilometer 139, här syns också hus 12 på spårets norra sida.  6 år
ID-nummer:  22220
Direktlänk: /bild/00022220/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsgyggnaden sedd från spårsidan.  6 år
ID-nummer:  22221
Direktlänk: /bild/00022221/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten är i gott skick.  6 år
ID-nummer:  22222
Direktlänk: /bild/00022222/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Iggejaur vid kilometer 139.  6 år
ID-nummer:  22223
Direktlänk: /bild/00022223/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  6 år
ID-nummer:  22224
Direktlänk: /bild/00022224/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från den intilliggande landsvägen.  6 år
ID-nummer:  22225
Direktlänk: /bild/00022225/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sydost om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22226
Direktlänk: /bild/00022226/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Iggejaur sett från öster, sidospåret låg bortanför stationsbyggnaden.  6 år
ID-nummer:  22227
Direktlänk: /bild/00022227/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Iggejaur f.d. hållplats med de båda uthusen.  6 år
ID-nummer:  22228
Direktlänk: /bild/00022228/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 28 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!