Auktsjaur (Auk)

Byn Auktsjaur ligger omkring 25 kilometer norr om Arvidsjaur på södra sidan av Auktsjaurssjön, källsjö för Åbyälven. När Inlandsbanan byggdes drogs den fram på sjöns västra sida och en håll- och lastplats anlades i byns sydvästra del med ett drygt 400 meter långt mötesspår och ett 164 meter långt kajspår på bangårdens östra sida. En stationsbyggnad av samma typ som de i Tjappsåive och Kåbdalis och många andra trafikplatser norr om Arvidsjaur uppfördes också på bangårdens östra sida. Som övriga byggnader av denna modell är de byggda av två gamla banvakttsstugor som hämtats från Stambanan genom övre Norrland, i detta fall är det stugorna 247 Småträsk och 265 Lyckoträsk från sträckan Jörn–Älvsbyn som har återanvänts. Stationshuset finns kvar men är både om- och tillbyggt. Även lastkajen och de båda semaforerna vid infarterna finns kvar, dock ej i drift.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Lördag 21 juli 2012

Stationshuset i Auktsjaur sett från nodväst.  9 år
ID-nummer:  18244
Direktlänk: /bild/00018244/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset finns plattformen ännu kvar, intill vilken sidospåret tidigare låg.  9 år
ID-nummer:  18245
Direktlänk: /bild/00018245/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot norra bangårdsänden vid plattformens norra del.  9 år
ID-nummer:  18246
Direktlänk: /bild/00018246/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18247
Direktlänk: /bild/00018247/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost med det tillbyggda garaget närmast till höger.  9 år
ID-nummer:  18248
Direktlänk: /bild/00018248/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla avträdet står kvar norr om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18250
Direktlänk: /bild/00018250/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  18249
Direktlänk: /bild/00018249/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  9 år
ID-nummer:  18251
Direktlänk: /bild/00018251/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd norrut med stationshuset till höger.  9 år
ID-nummer:  18252
Direktlänk: /bild/00018252/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut, här fanns ett mötesspår och ett spår intill lastkajen till vänster.  9 år
ID-nummer:  18253
Direktlänk: /bild/00018253/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen på den gamla bangårdens östra sida.  9 år
ID-nummer:  18254
Direktlänk: /bild/00018254/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av den gamla bangården, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  18255
Direktlänk: /bild/00018255/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långa sliprar där växeln mot sidospåret en gång har legat.  9 år
ID-nummer:  18256
Direktlänk: /bild/00018256/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Auktsjaur har kvar sina semaforer vid infarterna, dock inte i bruk.  9 år
ID-nummer:  18257
Direktlänk: /bild/00018257/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av veven längst ner på den södra semaforen.  9 år
ID-nummer:  18258
Direktlänk: /bild/00018258/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om den gamla trafikplatsen korsar väg E45 järnvägen i en bevakad plankorsning.  9 år
ID-nummer:  18259
Direktlänk: /bild/00018259/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, här syns såväl semaforen vid norra infarten som stationshuset längre bort.  9 år
ID-nummer:  18260
Direktlänk: /bild/00018260/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett norrut från plankorsningen med europavägen.  9 år
ID-nummer:  18261
Direktlänk: /bild/00018261/
Fotodatum: den 21 juli 2012
Publicerad: den 2 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!