Ytterhogdal (Yl)

Ytterhogdals station längs Inlandsbanan mellan Sveg och Åsarna ligger närmare sex kilometer nordväst om det samhälle som har gett den dess namn intill väg E45 mellan samma orter. Söderifrån går järnvägen och vägen dock helt skilda vägar och stationen är placerad där banan befinner sig närmast Ytterhogdals tätort.

Bangården i Ytterhogdal ligger i nordvästsydostlig riktning och har idag två spår. Stationshuset med sammanbyggt godsmagasin ligger på bangårdens östra sida, norr om detta finns också två tidigare bostadshus för järnvägspersonal. En enkel hållplats med väntkur och trätrappa för de rälsbussar som trafikerar banan finns mellan de båda spåren utanför stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Måndag 1 augusti 2011

Stationshuset med godsmagasinet på bangårdens östra sida, vy från söder. 7 år
ID-nummer:  11134
Direktlänk: /bild/00011134/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från bangården, i bakgrunden till vänster skymtarett tidigare järnvägsbostadshus. 7 år
ID-nummer:  11135
Direktlänk: /bild/00011135/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från bangården. 7 år
ID-nummer:  11136
Direktlänk: /bild/00011136/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen för persontåg ligger framför stationshuset mellan bangårdens två spår. 7 år
ID-nummer:  11137
Direktlänk: /bild/00011137/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från hållplatsen. 7 år
ID-nummer:  11138
Direktlänk: /bild/00011138/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från hållplatsen, till höger syns den enkla övergången över mötesspåret närmast stationshuset. 7 år
ID-nummer:  11139
Direktlänk: /bild/00011139/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 7 år
ID-nummer:  11140
Direktlänk: /bild/00011140/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset vid mötesspåret finns en mindre stationskur. 7 år
ID-nummer:  11141
Direktlänk: /bild/00011141/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från kuren ovan, stationshuset skymtar till vänster. 7 år
ID-nummer:  11142
Direktlänk: /bild/00011142/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. 7 år
ID-nummer:  11143
Direktlänk: /bild/00011143/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost med det gamla järnvägsbostadshuset i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  11144
Direktlänk: /bild/00011144/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet och stationshuset, vy från sydost. 7 år
ID-nummer:  11145
Direktlänk: /bild/00011145/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!