Sveg (S)

Bangården i Sveg ligger i nordsydlig riktning i samhällets västra del med stationshuset på bangårdens östra sida mot centrum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Lördag 3 maj 2014

Sveg på förmiddagen när det södergående persontåget Östersund–Mora gör uppehåll.  4 år
ID-nummer:  31391
Direktlänk: /bild/00031391/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 3 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 augusti 2007

Svegs stationshus sett från mellanplattformen.  12 år
ID-nummer:  11146
Direktlänk: /bild/00011146/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid stationshuset, förmiddagens tåg från Mora mot Östersund gör uppehåll i Sveg.  12 år
ID-nummer:  11147
Direktlänk: /bild/00011147/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från mellanplattformen utanför stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11151
Direktlänk: /bild/00011151/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan, stationshuset skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  11148
Direktlänk: /bild/00011148/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östra fasad.  12 år
ID-nummer:  11149
Direktlänk: /bild/00011149/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksutrustningen på stationshusets vägg.  12 år
ID-nummer:  11150
Direktlänk: /bild/00011150/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 12 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokföraren på ankommande persontåg från Mora fäller bommarna vid bron över Ljusnan för att få grönt i infarten till Sveg.  6 år
ID-nummer:  22483
Direktlänk: /bild/00022483/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 22 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (6)