Jenny (Jy)

Vid infarten till Västervik ligger Jenny, en liten ”förort” i form av fina villakvarter. Strax utanför det tättbebyggda området ligger den gamla järnvägsstationen, som är speciell på flera sätt. Jenny är västra ändpunkten för treskensspåret mot Västervik, ett spår som idag helt ligger inom Västerviks driftplats. Vid bangårdens ostligaste växel delar smal- och normalspår upp sig så att normalspåret passerar närmast stationshuset utan ytterligare växlar, medan smalspåret har flera sidospår på bangårdens södra sida. Jenny är idag hållställe på smalspåret men inte på normalspåret.

Jenny är också speciell ur signalsäkerhetssystemssynpunkt. Sträckan Jenny-Västervik ingår alltså i driftplatsen Västervik och har system H (fjärrblockering, tidigare betecknat Fjb). System H är det vanligaste säkerhetssystemet i Sverige där hinderfrihet på spåret kontrolleras med spårledningar. Tjustbanan norrut är radioblockssträcka, system R (tidigare Rb). Detta är ett säkerhetssystem som bygger på radiokommunikation och övervakas av en centraltågklarerare i Norrköping. Dessutom är smalspåret mot Hultsfred tåganmälningssträcka, system M. Detta innebär att tågklarerarna på utgångsstationen och på nästa station tillsamman enligt strikta rutiner kontrollerar att två tåg inte släpps ut i riktning mot varandra på linjen. Således finns det i Jenny hela tre olika säkerhetssystem, även om det inte finns tre olika på ett och samma spår.

I Jenny finns på södra sidan av normalspåret en liten plattform för smalspåret mellan två av spåren. För att komma till denna måste man först passera över normalspåret närmast stationshuset. Utanför stationshuset står ett gammalt ställverk med spårplan och reglage. Detta ställverk är inte längre i bruk.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Onsdag 2 augusti 2006

Stationshuset i Jenny strax utanför Västervik. Jenny är hållställe på smalspåret, men inte på normalspåret som syns passera närmast stationshuset i bildens nederkant.  14 år
ID-nummer:  01057
Direktlänk: /bild/00001057/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårets utfart mot Verkebäck. Här vid utfartssignalen slutar Fjärrblockering (Fjb) och istället kontrolleras tågen av tågklarerare genom tåganmälan (Tam).  14 år
ID-nummer:  01058
Direktlänk: /bild/00001058/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spåret mot Linköping är det istället radioblock (Rb) som börjar där fjärrblockeringen slutar. Ljussignalen överst är en kontrollsignal som kan visa antingen rott sken (”stopp”) eller vitt sken (”rörelse tillåten”).  14 år
ID-nummer:  01059
Direktlänk: /bild/00001059/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från smalspårsplattformen i Jenny.  14 år
ID-nummer:  01060
Direktlänk: /bild/00001060/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten österut från Jenny mot Västervik. I bangårdens östra ände går smal- och normalspåret samman till treskensspår.  14 år
ID-nummer:  01061
Direktlänk: /bild/00001061/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla ställverket i Jenny, sedvanligt placerat utanför stationshuset. Överst ser vi också en spårplan för bangården i Jenny.  14 år
ID-nummer:  01062
Direktlänk: /bild/00001062/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljbild av ställverkets reglage. Här måste man hålla reda på både smal- och normalspår!  14 år
ID-nummer:  01063
Direktlänk: /bild/00001063/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 1 augusti 2006

Skakig färd vid infarten till Jenny. Här kommer man in på fjärblockeringssträckan in till Västervik (vilket framgår av skylten "Fjb börjar" på signalen till höger). Här vid stationsgränsen samsas tre olika säkerhetssystem, fjärrblockering (Fjb) mot Västervik, tåganmälan (Tam) på smalspåret mot Hultsfred samt radioblock (Rb) på normalspåret norrut. På signalen till vänster finns tavlorna "Fjb börjar" och "Rb slutar".  14 år
ID-nummer:  01138
Direktlänk: /bild/00001138/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckan mellan Jenny och Västervik består av ett treskensspår, där smalspårets ena räl (här den vänstra i färdriktningen) ligger mellan normalspårets båda räler.  14 år
ID-nummer:  01139
Direktlänk: /bild/00001139/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!