Kalixälven

Strax öster om Morjärv korsar den gamla Haparandabanan Kalixälven på en stor fackverksbro i tre spann. Egentligen krävdes ytterligare ett spann för att korsa denna stora och än idag outbyggda fjällälv då även det smala sundet Strycken som järnvägen korsar närmare Morjärvs station är en del av Kalixälven. Parallellt med järnvägsbron på södra sidan och på samma breda brostöd låg tidigare också en landsvägsbro för vägen mot Karungi och även för trafik mot Kalix.

Bilder och filmer (6)

Söndag 26 juli 2020

Bron sedd från västra landfästet där landsvägsbron tidigare låg.  3 år
ID-nummer:  32874
Direktlänk: /bild/00032874/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 26 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron i kvällsljus sedd från väster, de breda brostöden hade tidigare plats även för landsvägsbron.  3 år
ID-nummer:  32875
Direktlänk: /bild/00032875/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 26 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från västra stranden strax norr om landfästet där.  3 år
ID-nummer:  32876
Direktlänk: /bild/00032876/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 26 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mellersta spannet är längre och har ett högre fackverk än de andra två.  3 år
ID-nummer:  32877
Direktlänk: /bild/00032877/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 26 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från väster i kvällssolen, till höger skymtar den nya landsvägsbron.  3 år
ID-nummer:  32878
Direktlänk: /bild/00032878/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 26 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut mot mittspannet, notera de förstärkta brostöden på uppströmssidan.  3 år
ID-nummer:  32879
Direktlänk: /bild/00032879/
Fotodatum: den 26 juli 2020
Publicerad: den 26 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!