Kalix västra (Klxv)

Inför den planerade nystarten av persontrafik på Haparandabanan byggs ett nytt resecentrum i Kalix. Det byggs som en hållplats vid den enkelspåriga linjen väster om Kalix driftplats omedelbart sydost om viadukten över Vitvattenvägen. Järnvägen går här i en sluttning ganska högt över terrängen i söder där anslutande vägar för bil- och busstrafik byggs och för att överbrygga höjdskillnaden byggs en stationsbyggnad med trappor och hiss i anslutning till plattformen. Resecentrumet beräknas färdigställas under 2020 och persontrafiken kan förhoppningsvis starta under 2021.

Bilder och filmer (34)

Tisdag 28 juli 2020

Bygget av nya resecentrum sett från Vitvattenvägen i väster. 15 dgr
ID-nummer:  32440
Direktlänk: /bild/00032440/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlan intill vägen. 15 dgr
ID-nummer:  32441
Direktlänk: /bild/00032441/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggarna till stationsbyggnaden har gjutits och bygget av en ny plattform har påbörjats. 15 dgr
ID-nummer:  32442
Direktlänk: /bild/00032442/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett mot sydost intill den blivande plattformen. 15 dgr
ID-nummer:  32443
Direktlänk: /bild/00032443/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra delen av plattformen är klar så när som på ytskiktet. 15 dgr
ID-nummer:  32444
Direktlänk: /bild/00032444/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Morjärv från den mest färdiga delen av plattformen. 15 dgr
ID-nummer:  32445
Direktlänk: /bild/00032445/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra plattformsänden med ramp. 15 dgr
ID-nummer:  32446
Direktlänk: /bild/00032446/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från nordväst. 15 dgr
ID-nummer:  32447
Direktlänk: /bild/00032447/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsänden ligger strax sydväst om bron över Vitvattenvägen. 15 dgr
ID-nummer:  32448
Direktlänk: /bild/00032448/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger i kurva, här sedd från rampen i nordvästra änden. 15 dgr
ID-nummer:  32449
Direktlänk: /bild/00032449/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slingan för angörande trafik till resecentrumet sedd från den nya plattformen. 15 dgr
ID-nummer:  32450
Direktlänk: /bild/00032450/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget ska fortsätta bort mot stationsbyggnaden. 15 dgr
ID-nummer:  32452
Direktlänk: /bild/00032452/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plattformens inre läggs kabelrör för olika elinstallationer. 15 dgr
ID-nummer:  32451
Direktlänk: /bild/00032451/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En namnskylt har redan monterats på motsatt sida av spåret. 15 dgr
ID-nummer:  32453
Direktlänk: /bild/00032453/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu inplastade skylten på spårets norra sida. 15 dgr
ID-nummer:  32454
Direktlänk: /bild/00032454/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När gjutningen av stationsbyggnadens väggar nu är klar kan området mellan byggnaden och spåret fyllas upp. 15 dgr
ID-nummer:  32455
Direktlänk: /bild/00032455/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens övre plan kommer att ligga i samma höjd som plattformen 15 dgr
ID-nummer:  32456
Direktlänk: /bild/00032456/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden med spåret österut till vänster. 15 dgr
ID-nummer:  32457
Direktlänk: /bild/00032457/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedre plan blir entréplan från gatan intill. 15 dgr
ID-nummer:  32458
Direktlänk: /bild/00032458/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden är ännu ett naket betongskal som nu ska förvandlas till ett stationshus. 15 dgr
ID-nummer:  32459
Direktlänk: /bild/00032459/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformarna ligger ännu upplagda i närheten. 15 dgr
ID-nummer:  32460
Direktlänk: /bild/00032460/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från söder. 15 dgr
ID-nummer:  32461
Direktlänk: /bild/00032461/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden sedd från sydost. 15 dgr
ID-nummer:  32462
Direktlänk: /bild/00032462/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett från sydost. 15 dgr
ID-nummer:  32463
Direktlänk: /bild/00032463/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Exakt hur långt mot sydost plattformen kommer att sträcka sig framgår ännu inte tydligt. 15 dgr
ID-nummer:  32464
Direktlänk: /bild/00032464/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordvästra plattformsänden som ligger nästan uppe på krönet där järnvägen går över Vitvattenvägen. 15 dgr
ID-nummer:  32465
Direktlänk: /bild/00032465/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut mot Kalix bangård och Haparanda. 15 dgr
ID-nummer:  32466
Direktlänk: /bild/00032466/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationen sedd från söder. 15 dgr
ID-nummer:  32467
Direktlänk: /bild/00032467/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En längre tillfartsramp upp mot plattformens nivå finns från söder. 15 dgr
ID-nummer:  32468
Direktlänk: /bild/00032468/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kalix blivande resecentrum sett från söder. 15 dgr
ID-nummer:  32469
Direktlänk: /bild/00032469/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden ska rymma trappa och hiss upp till plattformen. 15 dgr
ID-nummer:  32470
Direktlänk: /bild/00032470/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in genom den blivande entrén från gatuplanet med plattformen i bakgrunden till vänster. 15 dgr
ID-nummer:  32471
Direktlänk: /bild/00032471/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från söder med plattformsbygget i bakgrunden. 15 dgr
ID-nummer:  32472
Direktlänk: /bild/00032472/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora öppningar i betongväggarna som sannolikt ska fyllas med glasytor för ljusinsläpp. 15 dgr
ID-nummer:  32473
Direktlänk: /bild/00032473/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!