Kalix västra (Klxv)

Inför den planerade nystarten av persontrafik på Haparandabanan byggs ett nytt resecentrum i Kalix. Det byggs som en hållplats vid den enkelspåriga linjen väster om Kalix driftplats omedelbart sydost om viadukten över Vitvattenvägen. Järnvägen går här i en sluttning ganska högt över terrängen i söder där anslutande vägar för bil- och busstrafik byggs och för att överbrygga höjdskillnaden byggs en stationsbyggnad med trappor och hiss i anslutning till plattformen. Resecentrumet beräknas färdigställas under 2020 och persontrafiken kan förhoppningsvis starta under 2021.

Bilder och filmer (34)

Tisdag 28 juli 2020

Bygget av nya resecentrum sett från Vitvattenvägen i väster. 1 mån
ID-nummer:  32440
Direktlänk: /bild/00032440/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlan intill vägen. 1 mån
ID-nummer:  32441
Direktlänk: /bild/00032441/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggarna till stationsbyggnaden har gjutits och bygget av en ny plattform har påbörjats. 1 mån
ID-nummer:  32442
Direktlänk: /bild/00032442/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett mot sydost intill den blivande plattformen. 1 mån
ID-nummer:  32443
Direktlänk: /bild/00032443/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra delen av plattformen är klar så när som på ytskiktet. 1 mån
ID-nummer:  32444
Direktlänk: /bild/00032444/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Morjärv från den mest färdiga delen av plattformen. 1 mån
ID-nummer:  32445
Direktlänk: /bild/00032445/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra plattformsänden med ramp. 1 mån
ID-nummer:  32446
Direktlänk: /bild/00032446/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från nordväst. 1 mån
ID-nummer:  32447
Direktlänk: /bild/00032447/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsänden ligger strax sydväst om bron över Vitvattenvägen. 1 mån
ID-nummer:  32448
Direktlänk: /bild/00032448/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger i kurva, här sedd från rampen i nordvästra änden. 1 mån
ID-nummer:  32449
Direktlänk: /bild/00032449/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slingan för angörande trafik till resecentrumet sedd från den nya plattformen. 1 mån
ID-nummer:  32450
Direktlänk: /bild/00032450/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget ska fortsätta bort mot stationsbyggnaden. 1 mån
ID-nummer:  32452
Direktlänk: /bild/00032452/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plattformens inre läggs kabelrör för olika elinstallationer. 1 mån
ID-nummer:  32451
Direktlänk: /bild/00032451/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En namnskylt har redan monterats på motsatt sida av spåret. 1 mån
ID-nummer:  32453
Direktlänk: /bild/00032453/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu inplastade skylten på spårets norra sida. 1 mån
ID-nummer:  32454
Direktlänk: /bild/00032454/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När gjutningen av stationsbyggnadens väggar nu är klar kan området mellan byggnaden och spåret fyllas upp. 1 mån
ID-nummer:  32455
Direktlänk: /bild/00032455/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens övre plan kommer att ligga i samma höjd som plattformen 1 mån
ID-nummer:  32456
Direktlänk: /bild/00032456/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden med spåret österut till vänster. 1 mån
ID-nummer:  32457
Direktlänk: /bild/00032457/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedre plan blir entréplan från gatan intill. 1 mån
ID-nummer:  32458
Direktlänk: /bild/00032458/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden är ännu ett naket betongskal som nu ska förvandlas till ett stationshus. 1 mån
ID-nummer:  32459
Direktlänk: /bild/00032459/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformarna ligger ännu upplagda i närheten. 1 mån
ID-nummer:  32460
Direktlänk: /bild/00032460/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från söder. 1 mån
ID-nummer:  32461
Direktlänk: /bild/00032461/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden sedd från sydost. 1 mån
ID-nummer:  32462
Direktlänk: /bild/00032462/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett från sydost. 1 mån
ID-nummer:  32463
Direktlänk: /bild/00032463/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Exakt hur långt mot sydost plattformen kommer att sträcka sig framgår ännu inte tydligt. 1 mån
ID-nummer:  32464
Direktlänk: /bild/00032464/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordvästra plattformsänden som ligger nästan uppe på krönet där järnvägen går över Vitvattenvägen. 1 mån
ID-nummer:  32465
Direktlänk: /bild/00032465/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut mot Kalix bangård och Haparanda. 1 mån
ID-nummer:  32466
Direktlänk: /bild/00032466/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationen sedd från söder. 1 mån
ID-nummer:  32467
Direktlänk: /bild/00032467/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En längre tillfartsramp upp mot plattformens nivå finns från söder. 1 mån
ID-nummer:  32468
Direktlänk: /bild/00032468/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kalix blivande resecentrum sett från söder. 1 mån
ID-nummer:  32469
Direktlänk: /bild/00032469/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden ska rymma trappa och hiss upp till plattformen. 1 mån
ID-nummer:  32470
Direktlänk: /bild/00032470/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in genom den blivande entrén från gatuplanet med plattformen i bakgrunden till vänster. 1 mån
ID-nummer:  32471
Direktlänk: /bild/00032471/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från söder med plattformsbygget i bakgrunden. 1 mån
ID-nummer:  32472
Direktlänk: /bild/00032472/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora öppningar i betongväggarna som sannolikt ska fyllas med glasytor för ljusinsläpp. 1 mån
ID-nummer:  32473
Direktlänk: /bild/00032473/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!