Kalix västra (Klxv)

Inför nystarten av persontrafik på Haparandabanan den 1 april 2021 har ett nytt resecentrum byggts i Kalix. Järnvägstekniskt är resecentrumet en hållplats med namnet Kalix västra vid den enkelspåriga linjen cirka två kilometer väster om Kalix bangård, numera Kalix östra, hållplatsen ligger omedelbart sydost om viadukten över Vitvattenvägen. Järnvägen går här i en sluttning ganska högt över terrängen i söder där anslutande vägar för bil- och busstrafik byggs och för att överbrygga höjdskillnaden har en stationsbyggnad med trappor och hiss byggts i anslutning till plattformen.

Bilder och filmer (34)

Tisdag 28 juli 2020

Bygget av nya resecentrum sett från Vitvattenvägen i väster. 9 mån
ID-nummer:  32440
Direktlänk: /bild/00032440/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlan intill vägen. 9 mån
ID-nummer:  32441
Direktlänk: /bild/00032441/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggarna till stationsbyggnaden har gjutits och bygget av en ny plattform har påbörjats. 9 mån
ID-nummer:  32442
Direktlänk: /bild/00032442/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett mot sydost intill den blivande plattformen. 9 mån
ID-nummer:  32443
Direktlänk: /bild/00032443/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra delen av plattformen är klar så när som på ytskiktet. 9 mån
ID-nummer:  32444
Direktlänk: /bild/00032444/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Morjärv från den mest färdiga delen av plattformen. 9 mån
ID-nummer:  32445
Direktlänk: /bild/00032445/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra plattformsänden med ramp. 9 mån
ID-nummer:  32446
Direktlänk: /bild/00032446/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från nordväst. 9 mån
ID-nummer:  32447
Direktlänk: /bild/00032447/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsänden ligger strax sydväst om bron över Vitvattenvägen. 9 mån
ID-nummer:  32448
Direktlänk: /bild/00032448/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger i kurva, här sedd från rampen i nordvästra änden. 9 mån
ID-nummer:  32449
Direktlänk: /bild/00032449/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slingan för angörande trafik till resecentrumet sedd från den nya plattformen. 9 mån
ID-nummer:  32450
Direktlänk: /bild/00032450/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget ska fortsätta bort mot stationsbyggnaden. 9 mån
ID-nummer:  32452
Direktlänk: /bild/00032452/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plattformens inre läggs kabelrör för olika elinstallationer. 9 mån
ID-nummer:  32451
Direktlänk: /bild/00032451/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En namnskylt har redan monterats på motsatt sida av spåret. 9 mån
ID-nummer:  32453
Direktlänk: /bild/00032453/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu inplastade skylten på spårets norra sida. 9 mån
ID-nummer:  32454
Direktlänk: /bild/00032454/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När gjutningen av stationsbyggnadens väggar nu är klar kan området mellan byggnaden och spåret fyllas upp. 9 mån
ID-nummer:  32455
Direktlänk: /bild/00032455/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens övre plan kommer att ligga i samma höjd som plattformen 9 mån
ID-nummer:  32456
Direktlänk: /bild/00032456/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden med spåret österut till vänster. 9 mån
ID-nummer:  32457
Direktlänk: /bild/00032457/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedre plan blir entréplan från gatan intill. 9 mån
ID-nummer:  32458
Direktlänk: /bild/00032458/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden är ännu ett naket betongskal som nu ska förvandlas till ett stationshus. 9 mån
ID-nummer:  32459
Direktlänk: /bild/00032459/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformarna ligger ännu upplagda i närheten. 9 mån
ID-nummer:  32460
Direktlänk: /bild/00032460/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från söder. 9 mån
ID-nummer:  32461
Direktlänk: /bild/00032461/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden sedd från sydost. 9 mån
ID-nummer:  32462
Direktlänk: /bild/00032462/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett från sydost. 9 mån
ID-nummer:  32463
Direktlänk: /bild/00032463/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Exakt hur långt mot sydost plattformen kommer att sträcka sig framgår ännu inte tydligt. 9 mån
ID-nummer:  32464
Direktlänk: /bild/00032464/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordvästra plattformsänden som ligger nästan uppe på krönet där järnvägen går över Vitvattenvägen. 9 mån
ID-nummer:  32465
Direktlänk: /bild/00032465/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut mot Kalix bangård och Haparanda. 9 mån
ID-nummer:  32466
Direktlänk: /bild/00032466/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationen sedd från söder. 9 mån
ID-nummer:  32467
Direktlänk: /bild/00032467/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En längre tillfartsramp upp mot plattformens nivå finns från söder. 9 mån
ID-nummer:  32468
Direktlänk: /bild/00032468/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kalix blivande resecentrum sett från söder. 9 mån
ID-nummer:  32469
Direktlänk: /bild/00032469/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden ska rymma trappa och hiss upp till plattformen. 9 mån
ID-nummer:  32470
Direktlänk: /bild/00032470/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in genom den blivande entrén från gatuplanet med plattformen i bakgrunden till vänster. 9 mån
ID-nummer:  32471
Direktlänk: /bild/00032471/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från söder med plattformsbygget i bakgrunden. 9 mån
ID-nummer:  32472
Direktlänk: /bild/00032472/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora öppningar i betongväggarna som sannolikt ska fyllas med glasytor för ljusinsläpp. 9 mån
ID-nummer:  32473
Direktlänk: /bild/00032473/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!