Kalix västra (Klxv)

Inför nystarten av persontrafik på Haparandabanan den 1 april 2021 har ett nytt resecentrum byggts i Kalix. Järnvägstekniskt är resecentrumet en hållplats med namnet Kalix västra vid den enkelspåriga linjen cirka två kilometer väster om Kalix bangård, numera Kalix östra, hållplatsen ligger omedelbart sydost om viadukten över Vitvattenvägen. Järnvägen går här i en sluttning ganska högt över terrängen i söder där anslutande vägar för bil- och busstrafik byggs och för att överbrygga höjdskillnaden har en stationsbyggnad med trappor och hiss byggts i anslutning till plattformen.

Bilder och filmer (34)

Tisdag 28 juli 2020

Bygget av nya resecentrum sett från Vitvattenvägen i väster.  3 år
ID-nummer:  32440
Direktlänk: /bild/00032440/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlan intill vägen.  3 år
ID-nummer:  32441
Direktlänk: /bild/00032441/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggarna till stationsbyggnaden har gjutits och bygget av en ny plattform har påbörjats.  3 år
ID-nummer:  32442
Direktlänk: /bild/00032442/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett mot sydost intill den blivande plattformen.  3 år
ID-nummer:  32443
Direktlänk: /bild/00032443/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra delen av plattformen är klar så när som på ytskiktet.  3 år
ID-nummer:  32444
Direktlänk: /bild/00032444/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Morjärv från den mest färdiga delen av plattformen.  3 år
ID-nummer:  32445
Direktlänk: /bild/00032445/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra plattformsänden med ramp.  3 år
ID-nummer:  32446
Direktlänk: /bild/00032446/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från nordväst.  3 år
ID-nummer:  32447
Direktlänk: /bild/00032447/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsänden ligger strax sydväst om bron över Vitvattenvägen.  3 år
ID-nummer:  32448
Direktlänk: /bild/00032448/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger i kurva, här sedd från rampen i nordvästra änden.  3 år
ID-nummer:  32449
Direktlänk: /bild/00032449/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slingan för angörande trafik till resecentrumet sedd från den nya plattformen.  3 år
ID-nummer:  32450
Direktlänk: /bild/00032450/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget ska fortsätta bort mot stationsbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  32452
Direktlänk: /bild/00032452/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plattformens inre läggs kabelrör för olika elinstallationer.  3 år
ID-nummer:  32451
Direktlänk: /bild/00032451/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En namnskylt har redan monterats på motsatt sida av spåret.  3 år
ID-nummer:  32453
Direktlänk: /bild/00032453/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu inplastade skylten på spårets norra sida.  3 år
ID-nummer:  32454
Direktlänk: /bild/00032454/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När gjutningen av stationsbyggnadens väggar nu är klar kan området mellan byggnaden och spåret fyllas upp.  3 år
ID-nummer:  32455
Direktlänk: /bild/00032455/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens övre plan kommer att ligga i samma höjd som plattformen  3 år
ID-nummer:  32456
Direktlänk: /bild/00032456/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden med spåret österut till vänster.  3 år
ID-nummer:  32457
Direktlänk: /bild/00032457/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedre plan blir entréplan från gatan intill.  3 år
ID-nummer:  32458
Direktlänk: /bild/00032458/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden är ännu ett naket betongskal som nu ska förvandlas till ett stationshus.  3 år
ID-nummer:  32459
Direktlänk: /bild/00032459/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformarna ligger ännu upplagda i närheten.  3 år
ID-nummer:  32460
Direktlänk: /bild/00032460/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  32461
Direktlänk: /bild/00032461/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande stationsbyggnaden sedd från sydost.  3 år
ID-nummer:  32462
Direktlänk: /bild/00032462/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett från sydost.  3 år
ID-nummer:  32463
Direktlänk: /bild/00032463/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Exakt hur långt mot sydost plattformen kommer att sträcka sig framgår ännu inte tydligt.  3 år
ID-nummer:  32464
Direktlänk: /bild/00032464/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordvästra plattformsänden som ligger nästan uppe på krönet där järnvägen går över Vitvattenvägen.  3 år
ID-nummer:  32465
Direktlänk: /bild/00032465/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut mot Kalix bangård och Haparanda.  3 år
ID-nummer:  32466
Direktlänk: /bild/00032466/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationen sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  32467
Direktlänk: /bild/00032467/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En längre tillfartsramp upp mot plattformens nivå finns från söder.  3 år
ID-nummer:  32468
Direktlänk: /bild/00032468/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kalix blivande resecentrum sett från söder.  3 år
ID-nummer:  32469
Direktlänk: /bild/00032469/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–34