Kalix östra (Klx)

Driftplatsen Kalix östra utgör den gamla stationen på orten som tillkom när banan från Morjärv till Karlsborgsbruk öppnades 1961. Den ligger cirka två kilometer öster om det resecentrum som byggs inför starten av persontrafik på banan 2021. Eftersom banan helt var avsedd för gods byggdes också bangården i Kalix för detta ändamål och stationshuset på dess södra sida hade nog på många sätt mer rollen av ett godsmagasin. Bangården hade tre spår norr om stationshuset samt lastspår söder om detsamma och sträckte sig från plankorsningen med Anderstjärnsvägen och ungefär lika långt österut från stationshuset sett. Stationshuset revs 2018. Driftplatsen bytte namn från Kalix till Kalix östra i mars 2021.

Vid bygget av nya Haparandabanan byggdes även bangården i Kalix om och fick en enklare utformning då en ny större bangård byggdes i Bredviken strax öster om Kalix vid skiljet mellan den nya banan mot Haparanda och banan mot Karlsborgsbruk. Den nya bangården är kortare och har endast två spår, därtill är det bara normalhuvudspåret som är elektrifierat i sin helhet. Det avvikande spåret kan användas för att växla ur vagnar som behöver repareras, vilket då kan utföras på spåravsnittet utan kontaktledning. I östra delen av bangården ansluts dock fortfarande det lastspår som liksom tidigare sträcker sig ut söder om bangården och avslutas med en stoppbock i västra änden. Stationshuset var kvar under ombyggnaden av bangården men har nu rivits.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (29)

Tisdag 28 juli 2020

Bangården i Kalix sedd mot väster i riktning mot Morjärv.  3 år
ID-nummer:  33103
Direktlänk: /bild/00033103/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut i riktning mot Bredviken och Haparanda.  3 år
ID-nummer:  33104
Direktlänk: /bild/00033104/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset intill bangården är numera rivet.  3 år
ID-nummer:  33105
Direktlänk: /bild/00033105/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut ungefär där stationshuset stod, spåret närmast har kvar en böj här där det passerade tätt förbi byggnaden.  3 år
ID-nummer:  33106
Direktlänk: /bild/00033106/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mitt på bangården, här syns den oelektrifierade delen av det avvikande huvudspåret.  3 år
ID-nummer:  33107
Direktlänk: /bild/00033107/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut något längre österut, här syns böjen förbi det tidigare stationshuset tydligt.  3 år
ID-nummer:  33108
Direktlänk: /bild/00033108/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I öster ansluter det lastspår som går ut på planen intill bangården.  3 år
ID-nummer:  33109
Direktlänk: /bild/00033109/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra delen av bangården och utfarten mot Bredviken och Haparanda.  3 år
ID-nummer:  33113
Direktlänk: /bild/00033113/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lastspåret söder om bangården finns en enkel tillfällig lastkaj.  3 år
ID-nummer:  33111
Direktlänk: /bild/00033111/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret avslutas med en stoppbock i västra änden.  3 år
ID-nummer:  33110
Direktlänk: /bild/00033110/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret söder om bangården sett från sydväst med bangården i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  33112
Direktlänk: /bild/00033112/
Fotodatum: den 28 juli 2020
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 16 september 2012

Stationshuset i Kalix sett från det ångtåg som var på väg från Boden till Haparanda via den nya banan.  3 år
ID-nummer:  33114
Direktlänk: /bild/00033114/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 2 september 2012

Ett museitåg från Järnvägsmuseet i Gävle på väg från Haparanda till Boden gör uppehåll vid Kalix station.  3 år
ID-nummer:  33116
Direktlänk: /bild/00033116/
Fotodatum: den 2 september 2012
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stickspåret söder om stationshuset står en hel rad kalkvagnar.  3 år
ID-nummer:  33115
Direktlänk: /bild/00033115/
Fotodatum: den 2 september 2012
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 3 juni 2011

Den nya bangården i Kalix tar form, här blickar vi österut från västligaste delen av bangården.  3 år
ID-nummer:  33118
Direktlänk: /bild/00033118/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya växlar har lagts in i det som ska bli den nya västra änden av bangården. Den gamla bangården sträckte sig ända fram till plankorsningen som skymtar längre bort.  3 år
ID-nummer:  33117
Direktlänk: /bild/00033117/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill stationshuset trängs byggbaracker och annat som hör bygget till.  3 år
ID-nummer:  33119
Direktlänk: /bild/00033119/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns gott om ytor på planen intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  33120
Direktlänk: /bild/00033120/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  3 år
ID-nummer:  33121
Direktlänk: /bild/00033121/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  3 år
ID-nummer:  33122
Direktlänk: /bild/00033122/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge öster om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  33123
Direktlänk: /bild/00033123/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangården sedd västerut där det närmaste spåret smiter tätt förbi stationshuset.  3 år
ID-nummer:  33124
Direktlänk: /bild/00033124/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangården sedd österut.  3 år
ID-nummer:  33125
Direktlänk: /bild/00033125/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid den tidigare västra bangårdsänden sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  33126
Direktlänk: /bild/00033126/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset strax norr om plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  33127
Direktlänk: /bild/00033127/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plankorsningen vid den tidigare västra bangårdsänden. Spåret till vänster försvinner och den nya bangårdsänden skymtar halvvägs bort till stationshuset.  3 år
ID-nummer:  33128
Direktlänk: /bild/00033128/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mot det spår som nu försvinner syns här väster om plankorsningen, spåret kan användas under byggtiden för genomgående trafik.  3 år
ID-nummer:  33129
Direktlänk: /bild/00033129/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret sett från södra sidan av plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  33130
Direktlänk: /bild/00033130/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnationer intill plankorsningen som nu ska bli bevakad. Längre bort syns nylagt spår på betongsliprar, även växeln här ska snart ersättas med nytt spår.  3 år
ID-nummer:  33131
Direktlänk: /bild/00033131/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 21 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!