Bredviken (Ben)

Bredvikens bangård byggdes vid anslutningen strax öster om Kalix mellan den gamla banan från Morjärv till Karlsborgsbruk och den nya banan från Haparanda. Spåret till Karlsborgsbruk och bangårdarna där är numera klassade som sidospår medan huvudspåren används för trafik Morjärv–Kalix–Haparanda. Bangården ligger i nordväst-sydostlig riktning och har tre huvudspår med normalhuvudspåret 1 längst i nordost. Sidospåret mot Karlsborgsbruk utgår från spår 3, men tack vare en extra växelförbindelse i söder kan bruket nås från både spår 2 och spår 3. I nordväst finns en skyddsväxel mot normalhuvudspåret medan sidospåret mot bruket fyller motsvarande funktion i söder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Söndag 2 september 2012

Vy mot bangården från sydost.  3 år
ID-nummer:  32482
Direktlänk: /bild/00032482/
Fotodatum: den 2 september 2012
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan banan mot Karlsborgsbruk till höger och den nya banan mot Haparanda till vänster.  3 år
ID-nummer:  32483
Direktlänk: /bild/00032483/
Fotodatum: den 2 september 2012
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren går parallellt fram mot bangårdsänden och bildar ytterspåren på den trespåriga bangården.  3 år
ID-nummer:  32484
Direktlänk: /bild/00032484/
Fotodatum: den 2 september 2012
Publicerad: den 30 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!