Haparanda (Hp)

Haparanda utgör den svenska järnvägens nordöstra ändpunkt. Här möts det svenska och europeiska normalspårsnätet det finska och östeuropeiska bredspårsnätet och existerar tillsammans på sträckan över till finska Torneå genom ett fyrskensspår. Att Haparanda som gränsstation förmodades få stor betydelse när den byggdes syns inte minst på det mycket stora stationshuset som ligger mitt mellan bangårdarna för svenskt normalspår och finskt bredspår.

Den 1 april 2021 återupptogs persontrafiken till Haparanda när Norrtåg öppnade sin nya linje mellan Luleå och Haparanda via Boden och Kalix. Inför trafikstarten elektrifierades spåret närmast söder om stationshuset och den gamla lastkajen vid stationshuset byggdes om till en plattform.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (40)

Måndag 12 september 2022

Haparanda stationshus med en lågt stående septembersol intill på kvällen.  7 mån
ID-nummer:  35763
Direktlänk: /bild/00035763/
Fotodatum: den 12 september 2022
Publicerad: den 12 oktober 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 1 juli 2013

Stationshuset i Haparanda sett från nordväst med två bredspår i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  17562
Direktlänk: /bild/00017562/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd västerut nära stationshuset.  8 år
ID-nummer:  17563
Direktlänk: /bild/00017563/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården och stationshuset, vy österut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  17564
Direktlänk: /bild/00017564/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västra fasad är försedd med namnskylt. 1  4 år
ID-nummer:  23571
Direktlänk: /bild/00023571/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 1 juli 2018
#1 Kristina, 3 juli 2018, 21:44
En otroligt vacker stationsbyggnad.♥️
Stationshuset och banvaktsstugan 349B-350F Haparanda ligger på var sin sida om normalspårsbangårdens östra ände.  8 år
ID-nummer:  17565
Direktlänk: /bild/00017565/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshuset och östra änden av den lastkajsliknande plattformen vid spår 1.  8 år
ID-nummer:  17566
Direktlänk: /bild/00017566/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen utanför stationshuset, notera även plattformen på andra sidan bangården.  8 år
ID-nummer:  17567
Direktlänk: /bild/00017567/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid stationshuset med normalspårsbangårdens östra ände till höger och bredspåret till vänster.  8 år
ID-nummer:  17568
Direktlänk: /bild/00017568/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 8 år
ID-nummer:  17569
Direktlänk: /bild/00017569/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 16 september 2012

Spårförslingringen i bangårdens ostligaste del, här börjar fyrskensspåret över mot Torneå där bredspår och normalspår delar på ungefär samma spårutrymme.  8 år
ID-nummer:  17561
Direktlänk: /bild/00017561/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 1 september 2012

Stationshusets östra del sett från plattformen vid spår 6 på bangårdens södra sida.  8 år
ID-nummer:  17551
Direktlänk: /bild/00017551/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst med normalspårsbangården i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  17552
Direktlänk: /bild/00017552/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd västerut från samma plats som ovan, vagnen bakom lastkajen till höger står dock på bredspår.  8 år
ID-nummer:  17553
Direktlänk: /bild/00017553/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid östra änden av den södra plattformen.  8 år
ID-nummer:  17554
Direktlänk: /bild/00017554/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot utfarten mot Torneå, normalspår till höger och bredspår till vänster.  8 år
ID-nummer:  17555
Direktlänk: /bild/00017555/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets södra fasad mot normalspårsbangården.  8 år
ID-nummer:  17556
Direktlänk: /bild/00017556/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktsstugan 349B-350F Haparanda mitt emot stationshuset på södra sidan av normalspårsbangården.  8 år
ID-nummer:  17557
Direktlänk: /bild/00017557/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra änden av bangården sedd österut med stationshuset till vänster.  8 år
ID-nummer:  17558
Direktlänk: /bild/00017558/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd västerut från samma plats intill stationshuset.  8 år
ID-nummer:  17559
Direktlänk: /bild/00017559/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster med normalspårsbangården i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  17560
Direktlänk: /bild/00017560/
Fotodatum: den 1 september 2012
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 3 juni 2011

Stationshuset sett från nordväst med bredspårsbangården i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  17532
Direktlänk: /bild/00017532/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bredspårens fortsättning västerut sedda från övergången vid stationshuset.  8 år
ID-nummer:  17533
Direktlänk: /bild/00017533/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  8 år
ID-nummer:  17534
Direktlänk: /bild/00017534/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster vid spår 1 på normalspårsbangården.  8 år
ID-nummer:  17535
Direktlänk: /bild/00017535/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd österut från samma plattform.  8 år
ID-nummer:  17536
Direktlänk: /bild/00017536/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd västerut från samma plats vid stationshuset.  8 år
ID-nummer:  17537
Direktlänk: /bild/00017537/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten mot normalspårsbangården.  8 år
ID-nummer:  17538
Direktlänk: /bild/00017538/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om stationshuset går bredspår och normalspår ihop till ett fyrskensspår.  8 år
ID-nummer:  17539
Direktlänk: /bild/00017539/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen vid spår 1.  8 år
ID-nummer:  17540
Direktlänk: /bild/00017540/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården vid stationshuset sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  17541
Direktlänk: /bild/00017541/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården sedd västerut från samma plats på lastkajen mellan normalspårs- och bredspårsbangårdarna.  8 år
ID-nummer:  17542
Direktlänk: /bild/00017542/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bredspåren på norra sidan av lastkajen.  8 år
ID-nummer:  17543
Direktlänk: /bild/00017543/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och normalspårsbangården, vy österut från plattformen vid spår 6 på södra sidan.  8 år
ID-nummer:  17544
Direktlänk: /bild/00017544/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plattform.  8 år
ID-nummer:  17545
Direktlänk: /bild/00017545/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra änden av plattformen finns mellansignaler för spår 5 och 6.  8 år
ID-nummer:  17546
Direktlänk: /bild/00017546/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst, notera att spår 3 och 4 slutar med stoppbockar i östra änden.  8 år
ID-nummer:  17547
Direktlänk: /bild/00017547/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med stoppbockarna i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  17548
Direktlänk: /bild/00017548/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformens västra ände.  8 år
ID-nummer:  17549
Direktlänk: /bild/00017549/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspårsbangården vid stationshuset i Haparanda, vy österut.  8 år
ID-nummer:  17550
Direktlänk: /bild/00017550/
Fotodatum: den 3 juni 2011
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)