Karungi–Haparanda–Torneå

Den ostligaste delen av gamla Haparandabanan går söderut från den forna järnvägsknuten Karungi delvis längs det bördiga slättlandskapet vid Torne älv ner till Haparanda där banan vid infarten vrider österut fram mot älven. Bangården i Haparanda har utöver bangården med svensk spårvidd en mindre del med finsk dito och över den mäktiga gränsbron till Torneå ligger ett fyrspår för båda spårvidderna.

Geografisk översikt