Värnamo (V)

Värnamo är knutpunkten mellan Halmstad–Nässjö järnväg och Kust till kust-banan, ursprungligen Borås–Alvesta järnväg. Värnamo var också nordlig ändpunkt för Skåne–Smålands järnväg och hade därmed utfarter i fem riktningar. Den sistnända banan mot Ljungby som hade gemensam utfart med HNJ till Helmershus några kilometer söder om Värnamo är numera nedlagd, men trafiken fortgår på övriga banor.

Bangården i Värnamo ligger i nord-sydlig riktning och det större stationshuset i tegel står på östra sidan. Utöver en kort stamplattform framför stationshuset finns en längre plattform mellan spåren 3 och 4 vilken nås via en plattformsövergång strax norr om stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Söndag 27 september 2020

Stationshuset sett från plattformen vid spår 3a på eftermiddagen.  1 år
ID-nummer:  32880
Direktlänk: /bild/00032880/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 27 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot spåren.  1 år
ID-nummer:  34066
Direktlänk: /bild/00034066/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från plattformen norr om plattformsövergången.  1 år
ID-nummer:  32881
Direktlänk: /bild/00032881/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 27 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformsövergången.  1 år
ID-nummer:  34067
Direktlänk: /bild/00034067/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 2 och 3 sedda norrut från plattformsövergången, växeln mot spår 1 syns till höger.  1 år
ID-nummer:  34068
Direktlänk: /bild/00034068/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst intill plattformsövergången.  1 år
ID-nummer:  34069
Direktlänk: /bild/00034069/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den kortare plattformen vid spår 1 intill stationshuset.  1 år
ID-nummer:  34070
Direktlänk: /bild/00034070/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med växlarna framför stationshuset sedda från plattformen vid spår 1.  1 år
ID-nummer:  34071
Direktlänk: /bild/00034071/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med plattformen vid spår 3 vid plattformsövergången.  1 år
ID-nummer:  34072
Direktlänk: /bild/00034072/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid spår 4 i höjd med plattformsövergången.  1 år
ID-nummer:  34073
Direktlänk: /bild/00034073/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformens södra del.  1 år
ID-nummer:  34074
Direktlänk: /bild/00034074/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna vid södra änden av spår 4 och 5.  1 år
ID-nummer:  34075
Direktlänk: /bild/00034075/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra delen av plattformen.  1 år
ID-nummer:  34076
Direktlänk: /bild/00034076/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformens södra del.  1 år
ID-nummer:  34077
Direktlänk: /bild/00034077/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut längs med spår 4.  1 år
ID-nummer:  34078
Direktlänk: /bild/00034078/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från norra delen av plattformen vid spår 4.  1 år
ID-nummer:  34079
Direktlänk: /bild/00034079/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 2 och 3 går samman i höjd med norra plattformsänden.  1 år
ID-nummer:  34080
Direktlänk: /bild/00034080/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från norra plattformsänden.  1 år
ID-nummer:  34081
Direktlänk: /bild/00034081/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har bangården många sidospår väster om huvudspåren.  1 år
ID-nummer:  34082
Direktlänk: /bild/00034082/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarterna norrut från norra plattformsänden, lokstallet skymtar till vänster.  1 år
ID-nummer:  34083
Direktlänk: /bild/00034083/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformssignaler sitter kvar vid vissa spår, så som har varit vanligt på stationer med el-med-el-ställverk.  1 år
ID-nummer:  34084
Direktlänk: /bild/00034084/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal plattformssignal hänger i en brygga över spår 3.  1 år
ID-nummer:  34085
Direktlänk: /bild/00034085/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärg i norra delen av personbangården, signalbeteckningen är typisk för el-med-el-ställverk.  1 år
ID-nummer:  34086
Direktlänk: /bild/00034086/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignal nära norra plattformsänden, notera signalbeteckningen även här.  1 år
ID-nummer:  34087
Direktlänk: /bild/00034087/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 september 2010

Stationshuset sett från plattformsövergången snett framför detsamma.  9 år
ID-nummer:  13089
Direktlänk: /bild/00013089/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från stamplattformen.  9 år
ID-nummer:  13090
Direktlänk: /bild/00013090/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  13091
Direktlänk: /bild/00013091/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från övergången.  9 år
ID-nummer:  13092
Direktlänk: /bild/00013092/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  13093
Direktlänk: /bild/00013093/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbete pågår utanför stationshuset i Värnamo, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  13094
Direktlänk: /bild/00013094/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra delen av mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  13095
Direktlänk: /bild/00013095/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren på plattformens västra sida, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  13096
Direktlänk: /bild/00013096/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformens södra del vid spår 4.  9 år
ID-nummer:  13097
Direktlänk: /bild/00013097/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren väster om mellanplattformen sedda söderut.  9 år
ID-nummer:  13098
Direktlänk: /bild/00013098/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (13)