Värnamo (V)

Värnamo är knutpunkten mellan Halmstad–Nässjö järnväg och Kust till kust-banan, ursprungligen Borås–Alvesta järnväg. Värnamo var också nordlig ändpunkt för Skåne–Smålands järnväg och hade därmed utfarter i fem riktningar. Den sistnända banan mot Ljungby som hade gemensam utfart med HNJ till Helmershus några kilometer söder om Värnamo är numera nedlagd, men trafiken fortgår på övriga banor.

Bangården i Värnamo ligger i nord-sydlig riktning och det större stationshuset i tegel står på östra sidan. Utöver en kort stamplattform framför stationshuset finns en längre plattform mellan spåren 3 och 4 vilken nås via en plattformsövergång strax norr om stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Söndag 27 september 2020

Stationshuset sett från plattformen vid spår 3a på eftermiddagen.  10 mån
ID-nummer:  32880
Direktlänk: /bild/00032880/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 27 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot spåren.  7 mån
ID-nummer:  34066
Direktlänk: /bild/00034066/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från plattformen norr om plattformsövergången.  10 mån
ID-nummer:  32881
Direktlänk: /bild/00032881/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 27 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformsövergången.  7 mån
ID-nummer:  34067
Direktlänk: /bild/00034067/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 2 och 3 sedda norrut från plattformsövergången, växeln mot spår 1 syns till höger.  7 mån
ID-nummer:  34068
Direktlänk: /bild/00034068/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst intill plattformsövergången.  7 mån
ID-nummer:  34069
Direktlänk: /bild/00034069/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den kortare plattformen vid spår 1 intill stationshuset.  7 mån
ID-nummer:  34070
Direktlänk: /bild/00034070/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med växlarna framför stationshuset sedda från plattformen vid spår 1.  7 mån
ID-nummer:  34071
Direktlänk: /bild/00034071/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med plattformen vid spår 3 vid plattformsövergången.  7 mån
ID-nummer:  34072
Direktlänk: /bild/00034072/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid spår 4 i höjd med plattformsövergången.  7 mån
ID-nummer:  34073
Direktlänk: /bild/00034073/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformens södra del.  7 mån
ID-nummer:  34074
Direktlänk: /bild/00034074/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna vid södra änden av spår 4 och 5.  7 mån
ID-nummer:  34075
Direktlänk: /bild/00034075/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra delen av plattformen.  7 mån
ID-nummer:  34076
Direktlänk: /bild/00034076/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformens södra del.  7 mån
ID-nummer:  34077
Direktlänk: /bild/00034077/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut längs med spår 4.  7 mån
ID-nummer:  34078
Direktlänk: /bild/00034078/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från norra delen av plattformen vid spår 4.  7 mån
ID-nummer:  34079
Direktlänk: /bild/00034079/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 2 och 3 går samman i höjd med norra plattformsänden.  7 mån
ID-nummer:  34080
Direktlänk: /bild/00034080/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från norra plattformsänden.  7 mån
ID-nummer:  34081
Direktlänk: /bild/00034081/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har bangården många sidospår väster om huvudspåren.  7 mån
ID-nummer:  34082
Direktlänk: /bild/00034082/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarterna norrut från norra plattformsänden, lokstallet skymtar till vänster.  7 mån
ID-nummer:  34083
Direktlänk: /bild/00034083/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformssignaler sitter kvar vid vissa spår, så som har varit vanligt på stationer med el-med-el-ställverk.  7 mån
ID-nummer:  34084
Direktlänk: /bild/00034084/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal plattformssignal hänger i en brygga över spår 3.  7 mån
ID-nummer:  34085
Direktlänk: /bild/00034085/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärg i norra delen av personbangården, signalbeteckningen är typisk för el-med-el-ställverk.  7 mån
ID-nummer:  34086
Direktlänk: /bild/00034086/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignal nära norra plattformsänden, notera signalbeteckningen även här.  7 mån
ID-nummer:  34087
Direktlänk: /bild/00034087/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 september 2010

Stationshuset sett från plattformsövergången snett framför detsamma.  9 år
ID-nummer:  13089
Direktlänk: /bild/00013089/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från stamplattformen.  9 år
ID-nummer:  13090
Direktlänk: /bild/00013090/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  13091
Direktlänk: /bild/00013091/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från övergången.  9 år
ID-nummer:  13092
Direktlänk: /bild/00013092/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  13093
Direktlänk: /bild/00013093/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbete pågår utanför stationshuset i Värnamo, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  13094
Direktlänk: /bild/00013094/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra delen av mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  13095
Direktlänk: /bild/00013095/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren på plattformens västra sida, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  13096
Direktlänk: /bild/00013096/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformens södra del vid spår 4.  9 år
ID-nummer:  13097
Direktlänk: /bild/00013097/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren väster om mellanplattformen sedda söderut.  9 år
ID-nummer:  13098
Direktlänk: /bild/00013098/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 2 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (13)