Reftele (Rft)

Reftele är en av de ursprungliga stationerna vid Halmstad–Nässjö järnvägars huvudlinje och öppnades 1877. Från 1901 blev stationen knutpunkt för sidobanan mot Gislaved. Järnvägen ligger i öst-västlig riktning mitt i samhället och bangården har två huvudspår och ett stickspår på norra sidan. Stationshuset ligger mitt på södra sidan av bangården och plattformen mellan de båda huvudspåren norr och nordväst om stationshuset med plattformsövergång söderut i östra änden. Öster om stationshuset finns också ett godsmagasin på bangårdens södra sida. I östra änden av bangården finns en plankorsning över huvudspåren och intill den även växeln till stickspåret med infart från öster.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Söndag 27 september 2020

Reftele stationshus sett från nordväst från plattformen.  3 år
ID-nummer:  34039
Direktlänk: /bild/00034039/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla vevställverket står utanför stationshuset, dock utan vajrar.  3 år
ID-nummer:  34040
Direktlänk: /bild/00034040/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla vevställverket som användes fram till 1995.  3 år
ID-nummer:  34041
Direktlänk: /bild/00034041/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställverkets högra del.  3 år
ID-nummer:  34042
Direktlänk: /bild/00034042/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställverkets vänstra del.  3 år
ID-nummer:  34043
Direktlänk: /bild/00034043/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några skyltar på ställverket.  3 år
ID-nummer:  34044
Direktlänk: /bild/00034044/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågvägshävstänger från Nässjö-hållet.  3 år
ID-nummer:  34045
Direktlänk: /bild/00034045/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågvägshävstänger från Halmstad respektive Gislaved.  3 år
ID-nummer:  34046
Direktlänk: /bild/00034046/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  3 år
ID-nummer:  34047
Direktlänk: /bild/00034047/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet öster om stationshuset sett från söder.  3 år
ID-nummer:  34048
Direktlänk: /bild/00034048/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden och plankorsningen där.  3 år
ID-nummer:  34050
Direktlänk: /bild/00034050/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full fart på plattformen denna eftermiddag när ordinarie Krösatåg får körtillstånd västerut och ett extratåg för Svenska Järnvägsklubben står på mötesspåret.  3 år
ID-nummer:  34049
Direktlänk: /bild/00034049/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)