Landeryd (Lrd)

Landeryd var ursprungligen hållplats men blev station redan 1881, fyra år efter öppnandet. 1906 öppnades Västra centralbanan mellan Landeryd och Falköping, en bana som senare gick upp i Halmstad–Nässjö järnvägar och Landeryd blev därmed en järnvägsknut. Denna anslutande bana var öppen för spärrfärder till Smålands Burseryd fram till 2016.

Bangården i Landeryd ligger i västsydväst-ostnordostlig riktning med infart från Halmstad från väster och från Värnamo och Burseryd från nordost. Spår 2 är normalhuvudspår medan spår 1 närmast stationshuset på bangårdens norra är avvikande huvudspår, det fortsätter mot nordost som utfarten mot Burseryd. Framför stationshuset finns en plattform mellan de båda huvudspåren. Nordost om stationen finns ett godsmagasin med tillhörande lastspår med växel i spår 1, på normalhuvudspårets södra sida finns ett antal sidospår. I bangårdens västra del ligger lokstallet där Landeryds järnvägsmuseum håller till.

Stationshuset och omkringliggande järnvägsbyggnader är statligt byggnadsminne och stationsmiljön i denna tidigare järnvägsknut anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Stationshuset genomgick en antikvarisk renovering 2018–2019 för att återfå det utseende det hade vid förstatligandet 1945.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Söndag 27 september 2020

Det nyrenoverade stationshuset sett från plattformen.  2 år
ID-nummer:  33725
Direktlänk: /bild/00033725/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 27 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster,  2 år
ID-nummer:  34015
Direktlänk: /bild/00034015/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot gatusidan.  2 år
ID-nummer:  34016
Direktlänk: /bild/00034016/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nyrenoverade stationshuset sett från väster.  2 år
ID-nummer:  34017
Direktlänk: /bild/00034017/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med västra gaveln närmast.  2 år
ID-nummer:  34018
Direktlänk: /bild/00034018/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket utanför stationshsuet.  2 år
ID-nummer:  34019
Direktlänk: /bild/00034019/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställverksapparaten med spårplanen.  2 år
ID-nummer:  34020
Direktlänk: /bild/00034020/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshusets fasad mot spåren.  2 år
ID-nummer:  34021
Direktlänk: /bild/00034021/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från plattformsänden.  2 år
ID-nummer:  34022
Direktlänk: /bild/00034022/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshsuet och plattformen sedd från sydvästra plattformsänden.  2 år
ID-nummer:  34023
Direktlänk: /bild/00034023/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från plattformsövergången framför stationshuset.  2 år
ID-nummer:  34024
Direktlänk: /bild/00034024/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordöstra delen av bangården finns ett godsmagasin som också har renoverats.  2 år
ID-nummer:  34025
Direktlänk: /bild/00034025/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med godsmagasinet till vänster.  2 år
ID-nummer:  34026
Direktlänk: /bild/00034026/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från väster.  2 år
ID-nummer:  34027
Direktlänk: /bild/00034027/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformen sedda från öster.  2 år
ID-nummer:  34028
Direktlänk: /bild/00034028/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 25 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 september 2010

Stationshuset i Landeryd sett från söder från plattformen.  10 år
ID-nummer:  13218
Direktlänk: /bild/00013218/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 8 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst i riktning mot Halmstad samtidigt som ett mötande tåg inkommer på det avvikande huvudspåret, i bakgrunden skymtar lokstallet.  10 år
ID-nummer:  13219
Direktlänk: /bild/00013219/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 8 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)