Landeryd (Lrd)

Landeryd var ursprungligen hållplats men blev station redan 1881, fyra år efter öppnandet. 1906 öppnades Västra centralbanan mellan Landeryd och Falköping, en bana som senare gick upp i Halmstad–Nässjö järnvägar. Denna anslutande bana är idag öppen för spärrfärder till Smålands Burseryd vilket gör att Landeryd fortfarande kan kallas järnvägsknut.

Bangården i Landeryd ligger i västsydväst-ostnordostlig riktning med infart från Halmstad från väster och från Värnamo och Burseryd från nordost. Spår 2 är normalhuvudspår medan spår 1 närmast stationshuset på bangårdens norra är avvikande huvudspår, det fortsätter mot nordost som utfarten mot Burseryd. Framför stationshuset finns en plattform mellan de båda huvudspåren. Nordost om stationen finns ett godsmagasin med tillhörande lastspår med växel i spår 1, på normalhuvudspårets södra sida finns ett antal sidospår. I bangårdens västra del ligger lokstallet där Landeryds järnvägsmuseum håller till.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Söndag 27 september 2020

Det nyrenoverade stationshuset sett från plattformen. 18 dgr
ID-nummer:  33725
Direktlänk: /bild/00033725/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 27 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 september 2010

Stationshuset i Landeryd sett från söder från plattformen. 8 år
ID-nummer:  13218
Direktlänk: /bild/00013218/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 8 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst i riktning mot Halmstad samtidigt som ett mötande tåg inkommer på det avvikande huvudspåret, i bakgrunden skymtar lokstallet. 8 år
ID-nummer:  13219
Direktlänk: /bild/00013219/
Fotodatum: den 24 september 2010
Publicerad: den 8 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)