Torup (Tou)

Torup ligger i inre Halland nära landskapsgränsen till Småland och i anslutning till Nissans dalgång. Genom samhället går Halmstad–Nässjö järnvägars huvudlinje och från ett triangelspår strax norr om samhället utgår också den drygt milslånga sidobanan till Hyltebruk via Rydöbruk. Bangården ligger mitt i ortens centrum och har tre genomgående huvudspår och ett stickspår på norra sidan. Stationshuset som i vanlig ordning bland annat inrymmer tågexpeditionen ligger på bangårdens södra sida och intill det finns en plattformsövergång till den plattform som ligger mellan spår 1 och spår 2. Inom driftplatsen finns också två bevakade plankorsningar, en för länsväg 150 över bangårdens tre huvudspår strax öster om stationshuset och en strax väster om västra bangårdsänden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Söndag 27 september 2020

Stationshuset i Torup sett från nordost. 6 mån
ID-nummer:  33888
Direktlänk: /bild/00033888/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen. 6 mån
ID-nummer:  33889
Direktlänk: /bild/00033889/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om plattformarna korsar länsväg 150 bangårdens tre spår. 6 mån
ID-nummer:  33890
Direktlänk: /bild/00033890/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. 6 mån
ID-nummer:  33891
Direktlänk: /bild/00033891/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidobyggnaden öster om stationshuset sedd från söder. 6 mån
ID-nummer:  33892
Direktlänk: /bild/00033892/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra plattformsänden framför stationshuset. 6 mån
ID-nummer:  33893
Direktlänk: /bild/00033893/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats med plankorsningen närmast. 6 mån
ID-nummer:  33894
Direktlänk: /bild/00033894/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom tre genomgående huvudspår finns ett stickspår på bangårdens norra sida. 6 mån
ID-nummer:  33895
Direktlänk: /bild/00033895/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden från västra plattformsänden. 6 mån
ID-nummer:  33896
Direktlänk: /bild/00033896/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformen sedd österut från västra plattformsänden. 6 mån
ID-nummer:  33897
Direktlänk: /bild/00033897/
Fotodatum: den 27 september 2020
Publicerad: den 6 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!