Halmstad–Nässjö järnvägar (HNJ)

Halmstad–Nässjö järnvägars huvudlinje Halmstad–Torup–Smålandsstenar–Värnamo–Vaggeryd–Nässjö öppnades för allmän trafik i tre etapper mellan 1877 och 1882. 1894 öppnades också järnvägen mellan Vaggeryd och Jönköping varvid banan slutligen nådde den ändstation som var tänkt när banbygget startade från Halmstad.