Åsbro (Å)

Åsbro är den första mötes­platsen på det cirka fyra och en halv mil långa enkel­spåret söderut från Hallsberg i riktning mot Motala och Mjölby. Stationen öppnades 1873 och är därmed en av de ursprung­liga station­erna vid då­varande Hallsberg–Motala–Mjölby järnväg. Stations­samhället som växt upp till Åsbro tätort ligger vid sjön Tisarens västra ände.

Bangården i Åsbro ligger i sydväst-nord­ostlig riktning och har två huvudspår. Samhället ligger huvud­sakligen på västra sidan där vi också finner det gamla stations­huset i tegel vid ban­gårdens mitt. På sydöstra sidan av ban­gården har det sedan 1900-talets början bedrivits impreg­nerings­verk­samhet i en äldre och en yngre anlägg­ning drivna av Televerket och SJ och senare Statens Vatten­falls­verk. Till anlägg­ningen finns ett industri­spår med anslutning till normalhuvudspåret vid södra ban­gårds­änden. Spåret följer ban­gården norrut till en stopp­bock nära norra ban­gårds­änden, och från detta spår viker ett annat spår av mot sydost från norr ut mot det gamla industri­området.

Inom drift­platsen Åsbro finns två bevakade plan­kors­ningar, en söder om ban­gården och en i ban­gårdens norra del, den senare korsar även det gamla industri­spårets nordligaste del. Söder om stations­huset står det modernare teknik­huset, medan det gamla gods­magasinet på samma sida av bangården längre söderut är rivet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (30)

Söndag 17 februari 2013

Plankorsningen med Tisarvägen i norra delen av bangården sedd från nordväst.  -
ID-nummer:  14954
Direktlänk: /bild/00014954/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plankorsningen med Tisarvägen.  -
ID-nummer:  14955
Direktlänk: /bild/00014955/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning.  -
ID-nummer:  14956
Direktlänk: /bild/00014956/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plankorsningen med normalhuvudspåret i förgrunden.  -
ID-nummer:  14957
Direktlänk: /bild/00014957/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från plankorsningens östra sida, till höger syns stoppbocken vid industrispårets norra ände.  -
ID-nummer:  14958
Direktlänk: /bild/00014958/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret har ingen förbindelse till huvudspåren i norra delen av bangården, men spåren ut mot den gamla impregneringen lämnar bangården från norr. Vid den ensamma stolpen ligger en växel där spåret mot industriområdet viker av från det spår som ligger parallellt med huvudspåren.  -
ID-nummer:  14959
Direktlänk: /bild/00014959/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispårets norra ände ligger dolt under snön, notera hållarna för kontaktledningsisolatorer mot detta spår på den närmaste kontaktledningsstolpen.  -
ID-nummer:  14960
Direktlänk: /bild/00014960/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från öster korsar Tisarvägen först industrispåret i en obevakad korsning och omedelbart därefter huvudspåren i en bevakad plankorsning.  -
ID-nummer:  14961
Direktlänk: /bild/00014961/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut mellan Tisarvägen och stationshuset, till vänster syns luckan i trädridån där spåret till den gamla impregneringsanläggningen viker av från bangården.  -
ID-nummer:  14962
Direktlänk: /bild/00014962/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut strax norr om stationshuset med normalhuvudspåret 2 till vänster och det avvikande huvudspåret 1 närmast.  -
ID-nummer:  14963
Direktlänk: /bild/00014963/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åsbro stationshus sett från norr.  -
ID-nummer:  14964
Direktlänk: /bild/00014964/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i tegel är välbevarat exteriört.  -
ID-nummer:  14965
Direktlänk: /bild/00014965/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost  -
ID-nummer:  14966
Direktlänk: /bild/00014966/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid staionshuset, notera namnskylten på över den igensatta dörren mot spåren.  -
ID-nummer:  14967
Direktlänk: /bild/00014967/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, gatusidan.  -
ID-nummer:  14968
Direktlänk: /bild/00014968/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från Vissbodavägen.  -
ID-nummer:  14969
Direktlänk: /bild/00014969/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger strax söder om stationshuset.  -
ID-nummer:  14971
Direktlänk: /bild/00014971/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset med stationshuset i bankgrunden.  -
ID-nummer:  14970
Direktlänk: /bild/00014970/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal ställning som troligen använts för elavdelningens trästege står kvar söder om teknikhuset.  -
ID-nummer:  14972
Direktlänk: /bild/00014972/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid teknikhuset, till vänster öppnar sig det gamla industriområdet.  -
ID-nummer:  14973
Direktlänk: /bild/00014973/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från platsen där godsmagasinet tidigare stod.  -
ID-nummer:  14974
Direktlänk: /bild/00014974/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från samma plats som ovan.  -
ID-nummer:  14975
Direktlänk: /bild/00014975/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av den gamla impregneringsanläggningen sedd mot sydost med bangården i förgrunden.  -
ID-nummer:  14976
Direktlänk: /bild/00014976/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden finns en gångfålla utan ljud- och ljussignaler.  -
ID-nummer:  14977
Direktlänk: /bild/00014977/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Åsbro sedd från den obevakade övergången med banvaktsstugan Åsbro i bakgrunden. Närmast syns industrispåret ansluta till normalhuvudspåret.  -
ID-nummer:  14978
Direktlänk: /bild/00014978/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid övergången viker sidospåret mot impregneringen av mot nordost och går ut på utsidan av kontaktledningsbryggorna, spåret skymtar i snön i bildens nederkant. Notera också hållarna för den nu rivna kontaktledningen på sidospåret och stoppbocken vid höger bildkant som också tillhör industrispåret.  -
ID-nummer:  14979
Direktlänk: /bild/00014979/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enklast möjliga övergång för fotgängare, vy från sydost.  -
ID-nummer:  14980
Direktlänk: /bild/00014980/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  -
ID-nummer:  14981
Direktlänk: /bild/00014981/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot utfarten mot Rönneshytta, söder om bangården finns både en plankorsning och en landsvägsbro.  -
ID-nummer:  14982
Direktlänk: /bild/00014982/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Åsbro sedd från övergången vid södra bangårdsänden.  -
ID-nummer:  14983
Direktlänk: /bild/00014983/
Fotodatum: den 17 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!