Dalälven

Vid norra infarten till Krylbo på gamla Norra stambanan, nu en del av Godsstråket genom Bergslagen, korsar järnvägen Dalälven. Dagens 191 meter långa samverkansbro är den tredje bron på platsen och ligger omedelbart nordväst om uppströms de tidigare brolägena. Den första bron som stod klar 1875 finns ännu kvar och används som vägbro. Den har sammanlagt sex spann, varav två spann vid södra stranden och tre spann på den norra består av en kontinuerlig plåtbalk upplagd på fackverksbockar. Det längre huvudspannet mellan dessa är av gallerverkstyp och vilar även det på fackverksbockar på stenfundament.

1916 stod en ny bro klar parallellt med och omedelbart nordväst om den gamla klar. Det var en fackverksbro med hängbroliknande form liknande exempelvis den andra järnvägsbron över Ljusnan vid Edänge söder om Ljusdal. Av denna bro återstår idag endast de stora och höga stenfundamenten som fackverket vilade på, dessa är sammanbyggda med fundamenten till den äldsta bron och dessa två borar hade därför samma spannindelning. Den nyaste bron har dock endast fyra spann och därmed tre separata brostöd i betong på vilka en stålbalk vilar och bär upp överbyggnaden av betong.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 3 maj 2014

Broplatsen sedd från sydvästra stranden med 1875 års järnvägsbro, numera vägbro, till höger, brostöden för den nu rivna järnvägsbron från 1916 i mitten och nuvarande järnvägsbro längst till vänster.  10 år
ID-nummer:  17909
Direktlänk: /bild/00017909/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldsta bron har plåtbalksspann närmast vardera stranden, två på södra sidan och tre på den norra.  10 år
ID-nummer:  17910
Direktlänk: /bild/00017910/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från norra stranden.  10 år
ID-nummer:  17911
Direktlänk: /bild/00017911/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägsbron är en samverkansbro med stålbalkar på betongstöd med överbyggnad av betong.  10 år
ID-nummer:  17912
Direktlänk: /bild/00017912/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brons plåtbalk som är kontinuerlig över sidospannen, på mitten syns det speciella gallerverksspannet som även begränsar vägbredden på bron.  10 år
ID-nummer:  17913
Direktlänk: /bild/00017913/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 september 2008

Den äldsta bron sedd från ett tåg på nuvarande järnvägsbro en tidig höstmorgon.  10 år
ID-nummer:  17914
Direktlänk: /bild/00017914/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron ligger omedelbart före infartskurvan till bangården där mellansignalen här stod i stopp.  10 år
ID-nummer:  17915
Direktlänk: /bild/00017915/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd mot nordost.  10 år
ID-nummer:  17916
Direktlänk: /bild/00017916/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtbalksspannen närmast södra stranden med Dalälven mot sydost i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  17917
Direktlänk: /bild/00017917/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det speciella längre gallerverksspannet mitt på bron.  10 år
ID-nummer:  17918
Direktlänk: /bild/00017918/
Fotodatum: den 26 september 2008
Publicerad: den 1 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)