Gammelstad–Karlsvikshyttans järnväg (GKJ)

När Luleås första järnverk byggdes vid Karlsvik väster om staden i början av förra seklet behövdes en järnväg för att transportera järnmalmen dit, Gammelstad-Karlsvikshyttans järnväg (GKJ). Tidigare skeppades all malm som transporterades till Luleå ut via Luleå malmhamn. I samband med elektrifieringen av Malmbanan 1922 elektrifierades också GKJ. Järnverket stängdes dock redan 1925 och revs några år senare. Trafiken på banan upphörde sedermera och kontaktledningen revs 1939. Järnvägen GKJ lades ned på 50-talet och yttersta delen till Karlsvikshyttan revs upp. Under den andra halvan av 60-talet återupptogs trafiken på banan då Storhedens industriområde skapades. Under 1980-talet bildades järnvägsmuseet vid Karlsvikshyttan och spåret dit återuppbyggdes.

Bilder och filmer (64)
Bild 1–50

Lördag 7 juni 2008

Koskullskulle stationshus får tjänstgöra på ny plats, vy norrifrån. 13 år
ID-nummer:  00051
Direktlänk: /bild/00000051/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett söderifrån. 13 år
ID-nummer:  00066
Direktlänk: /bild/00000066/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset, vy norrut. 13 år
ID-nummer:  00064
Direktlänk: /bild/00000064/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset, vy söderut. 13 år
ID-nummer:  00065
Direktlänk: /bild/00000065/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsskylt för Karlsvikshyttan. 13 år
ID-nummer:  00053
Direktlänk: /bild/00000053/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren vid plattformen sedda från Arcusvägen i söder. 13 år
ID-nummer:  00054
Direktlänk: /bild/00000054/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste delen av bangården sedd från Arcusvägen. 13 år
ID-nummer:  00055
Direktlänk: /bild/00000055/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren passerar över Arcusvägen söder om plattformen. 13 år
ID-nummer:  00057
Direktlänk: /bild/00000057/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsmuseets skylt vid Arcusvägen. 13 år
ID-nummer:  00056
Direktlänk: /bild/00000056/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Arcusvägen har museet också satt upp en kort sträcka kraftledning av malmbanetyp. 13 år
ID-nummer:  00058
Direktlänk: /bild/00000058/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av tömningsanordning för malmvagnar. 13 år
ID-nummer:  00059
Direktlänk: /bild/00000059/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Promenad genom området sker på trägångar en bit över marken. 13 år
ID-nummer:  00061
Direktlänk: /bild/00000061/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av järnverket vid Karlsvik. 13 år
ID-nummer:  00060
Direktlänk: /bild/00000060/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några vagnar står uppställda intill stoppbocken där banan tar slut vid det gamla järnverket. 13 år
ID-nummer:  00062
Direktlänk: /bild/00000062/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)