Gammelstad–Karlsvikshyttans järnväg (GKJ)

När Luleås första järnverk byggdes vid Karlsvik väster om staden i början av förra seklet behövdes en järnväg för att transportera järnmalmen dit, Gammelstad-Karlsvikshyttans järnväg (GKJ). Tidigare skeppades all malm som transporterades till Luleå ut via Luleå malmhamn. I samband med elektrifieringen av Malmbanan 1922 elektrifierades också GKJ. Järnverket stängdes dock redan 1925 och revs några år senare. Trafiken på banan upphörde sedermera och kontaktledningen revs 1939. Järnvägen GKJ lades ned på 50-talet och yttersta delen till Karlsvikshyttan revs upp. Under den andra halvan av 60-talet återupptogs trafiken på banan då Storhedens industriområde skapades. Under 1980-talet bildades järnvägsmuseet vid Karlsvikshyttan och spåret dit återuppbyggdes.

Bilder och filmer (64)
Bild 1–30

Lördag 7 juni 2008

Den västra magasinsbyggnaden används av Malmbanans vänner.  15 år
ID-nummer:  00032
Direktlänk: /bild/00000032/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsfordon utanför västra magasinet, är detta möjligen lintornen från Luleå godsbangård?  15 år
ID-nummer:  00031
Direktlänk: /bild/00000031/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsfordon utanför den östra magasinsbyggnaden.  15 år
ID-nummer:  00030
Direktlänk: /bild/00000030/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka på Karlsviksspåret och vy västerut mot skiljeväxeln.  15 år
ID-nummer:  00025
Direktlänk: /bild/00000025/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen in mot Karlshäll korsar spåret mot Karlsvik.  15 år
ID-nummer:  00024
Direktlänk: /bild/00000024/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen väster om Karlshäll sedd västerut.  15 år
ID-nummer:  00027
Direktlänk: /bild/00000027/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Karlsvikshyttan från plankorsningen väster om Karlshäll.  15 år
ID-nummer:  00026
Direktlänk: /bild/00000026/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen för den södra vägen in till Karlshäll strax norr om Karlsvik.  15 år
ID-nummer:  00039
Direktlänk: /bild/00000039/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från plankorsningen med Karlsviksvägen.  15 år
ID-nummer:  00041
Direktlänk: /bild/00000041/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Semaforen vid infarten till Karlsvikshyttan norr om plankorsningen med Karlsviksvägen.  15 år
ID-nummer:  00040
Direktlänk: /bild/00000040/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med Karlsviksvägen.  15 år
ID-nummer:  00042
Direktlänk: /bild/00000042/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen med Karlsviksvägen kan stationshuset vid Karlsvikshyttan skymtas.  15 år
ID-nummer:  00043
Direktlänk: /bild/00000043/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan 289 Degerbäcken strax söder om Karlsviksvägen, stugan är flyttad från Degerbäcken längs stambanan mellan Älvsbyn och Boden.  15 år
ID-nummer:  00044
Direktlänk: /bild/00000044/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden i norra änden av bangården vid Karlsvikshyttan.  15 år
ID-nummer:  00045
Direktlänk: /bild/00000045/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbete pågår!  15 år
ID-nummer:  00046
Direktlänk: /bild/00000046/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsmuseets fordon i skogen vid museet.  15 år
ID-nummer:  00047
Direktlänk: /bild/00000047/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra del.  15 år
ID-nummer:  00048
Direktlänk: /bild/00000048/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personbangården med stationshuset till höger.  15 år
ID-nummer:  00049
Direktlänk: /bild/00000049/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhäst finns också intill plattformsspåret norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00050
Direktlänk: /bild/00000050/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus för speciella ändamål.  15 år
ID-nummer:  00052
Direktlänk: /bild/00000052/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koskullskulle stationshus får tjänstgöra på ny plats, vy norrifrån.  15 år
ID-nummer:  00051
Direktlänk: /bild/00000051/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett söderifrån.  15 år
ID-nummer:  00066
Direktlänk: /bild/00000066/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset, vy norrut.  15 år
ID-nummer:  00064
Direktlänk: /bild/00000064/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset, vy söderut.  15 år
ID-nummer:  00065
Direktlänk: /bild/00000065/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsskylt för Karlsvikshyttan.  15 år
ID-nummer:  00053
Direktlänk: /bild/00000053/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren vid plattformen sedda från Arcusvägen i söder.  15 år
ID-nummer:  00054
Direktlänk: /bild/00000054/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste delen av bangården sedd från Arcusvägen.  15 år
ID-nummer:  00055
Direktlänk: /bild/00000055/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren passerar över Arcusvägen söder om plattformen.  15 år
ID-nummer:  00057
Direktlänk: /bild/00000057/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsmuseets skylt vid Arcusvägen.  15 år
ID-nummer:  00056
Direktlänk: /bild/00000056/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Arcusvägen har museet också satt upp en kort sträcka kraftledning av malmbanetyp.  15 år
ID-nummer:  00058
Direktlänk: /bild/00000058/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–64
Andra bilder från platsen (1)