Gammelstad–Karlsvikshyttans järnväg (GKJ)

När Luleås första järnverk byggdes vid Karlsvik väster om staden i början av förra seklet behövdes en järnväg för att transportera järnmalmen dit, Gammelstad-Karlsvikshyttans järnväg (GKJ). Tidigare skeppades all malm som transporterades till Luleå ut via Luleå malmhamn. I samband med elektrifieringen av Malmbanan 1922 elektrifierades också GKJ. Järnverket stängdes dock redan 1925 och revs några år senare. Trafiken på banan upphörde sedermera och kontaktledningen revs 1939. Järnvägen GKJ lades ned på 50-talet och yttersta delen till Karlsvikshyttan revs upp. Under den andra halvan av 60-talet återupptogs trafiken på banan då Storhedens industriområde skapades. Under 1980-talet bildades järnvägsmuseet vid Karlsvikshyttan och spåret dit återuppbyggdes.

Bilder och filmer (64)

Lördag 7 juni 2008

Vy norrut från Ektjärnsvägen i nordligaste delen av Storhedens industriområde. Här skymtar banans vägport under Bodenvägen.  15 år
ID-nummer:  00007
Direktlänk: /bild/00000007/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det västligaste spåret som viker av strax norr om Ektjärnsvägen är upprivet i plankorsningen med samma väg.  15 år
ID-nummer:  00005
Direktlänk: /bild/00000005/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från Ektjärnsvägen med spåret mot Gammelstad.  15 år
ID-nummer:  00003
Direktlänk: /bild/00000003/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Ektjärnsvägen sedd från öster..  15 år
ID-nummer:  00004
Direktlänk: /bild/00000004/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Ektjärnsvägen sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  00006
Direktlänk: /bild/00000006/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret delar sig strax norr om Ektjärnsvägen, här ser vi växeln som ligger närmast vägen.  15 år
ID-nummer:  00008
Direktlänk: /bild/00000008/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det östra spåret går in till en lastkaj.  15 år
ID-nummer:  00009
Direktlänk: /bild/00000009/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från Ektjärnsvägen ser vi söderut längs banan mot den norra bangården på Storheden.  15 år
ID-nummer:  00063
Direktlänk: /bild/00000063/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av den numera stympade norra bangården.  15 år
ID-nummer:  00010
Direktlänk: /bild/00000010/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  15 år
ID-nummer:  00011
Direktlänk: /bild/00000011/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Storhedsvägen mellan södra och norra delen av industriområdet.  15 år
ID-nummer:  00012
Direktlänk: /bild/00000012/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från korsningen med Storhedsvägen.  15 år
ID-nummer:  00014
Direktlänk: /bild/00000014/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från korsningen med Storhedsvägen.  15 år
ID-nummer:  00013
Direktlänk: /bild/00000013/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från korsningen med Cementvägen.  15 år
ID-nummer:  00016
Direktlänk: /bild/00000016/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspår västerut till höger, banan mot Karlsvik till vänster.  15 år
ID-nummer:  00017
Direktlänk: /bild/00000017/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från korsningen med Cementvägen.  15 år
ID-nummer:  00015
Direktlänk: /bild/00000015/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Cementvägens korsning med banan.  15 år
ID-nummer:  00018
Direktlänk: /bild/00000018/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från korsningen med Murbruksvägen.  15 år
ID-nummer:  00019
Direktlänk: /bild/00000019/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra bangården sedd från korsningen med Murbruksvägen.  15 år
ID-nummer:  00020
Direktlänk: /bild/00000020/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Murbruksvägen vid korsningen med banan.  15 år
ID-nummer:  00021
Direktlänk: /bild/00000021/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter södra bangården vrider banan österut och passerar här under väg E4 parallellt med Karlsviksvägen.  15 år
ID-nummer:  00022
Direktlänk: /bild/00000022/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om passagen under E4:an finns växeln mellan spåret mot Karlshäll till vänster och Karlsvikshyttan till höger.  15 år
ID-nummer:  00023
Direktlänk: /bild/00000023/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första plankorsningen på spåret mot Karlshäll är stängd för biltrafik.  15 år
ID-nummer:  00028
Direktlänk: /bild/00000028/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från västra plankorsningen på Karlshällsspåret västerut mot skiljeväxeln.  15 år
ID-nummer:  00038
Direktlänk: /bild/00000038/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från samma plankorsning österut mot backen ner mot Karlshäll.  15 år
ID-nummer:  00037
Direktlänk: /bild/00000037/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret i backen ner mot Karlshäll sett västrut.  15 år
ID-nummer:  00036
Direktlänk: /bild/00000036/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en plankorsning passeras i backen ner mot Karlshäll.  15 år
ID-nummer:  00029
Direktlänk: /bild/00000029/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen mot de stora gamla magasinen för slipmassa som finns kvar efter det nedlagda Karlshälls träsliperi.  15 år
ID-nummer:  00035
Direktlänk: /bild/00000035/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra gaveln på västra magasinsbyggnaden.  15 år
ID-nummer:  00033
Direktlänk: /bild/00000033/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot EuroMaints verkstäder i Notviken på andra sidan av viken med samma namn.  15 år
ID-nummer:  00034
Direktlänk: /bild/00000034/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (1)