Ådalsliden (Åd)

Ådalsliden är en av Forsmo-Hotingbanans ursprungliga stationer och öppnades således i december 1925. Den ligger drygt 28 kilometer norr om Forsmo och 100 meter över havet på Ångermanälvens sydvästra strand intill den numera kraftverksutbyggda Nämforsen. Tätorten Näsåker finns på motsatt strand uppe på flackare mark ovanför den djupt nedskurna älvfåran. Stationshuset står på bangårdens nordöstra sida och godsmagasinet är sammanbyggt med detta. Normalhuvudspåret ligger längst från stationshuset och mellan det och mötesspåret finns en mellanplattform. Strax sydost om stationshuset står ångloket E 1239 uppställt.

Persontrafiken försvann från både banan och stationen i juni 1985, idag är Ådalsliden dessutom ständigt obevakad och används alltså inte som mötesdriftplats. Såväl det idag privatägda stationshuset som det på bangården uppställda ångloket underhålls idag av föreningen Ådalslidens järnvägsvänner och det gamla stationsområdet är därför trots allt en välbevarad järnvägsmiljö.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Lördag 21 augusti 2010

Stationshuset sett från öster från landsvägen på Ångermanälvens sydvästra sida.  12 år
ID-nummer:  11375
Direktlänk: /bild/00011375/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalslidens station ligger på Ångermanälvens sydvästra sida alldeles intill Nämforsens kraftverk, medan tätorten Näsåker ligger på motsatt sida av älven.  12 år
ID-nummer:  11376
Direktlänk: /bild/00011376/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Ådalsliden sett från sydost.  12 år
ID-nummer:  11364
Direktlänk: /bild/00011364/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket E 1239 står uppställt på ett spår strax sydost om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11365
Direktlänk: /bild/00011365/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost mot utfarten mot Forsmo från plattformen vid normalhuvudspåret.  12 år
ID-nummer:  11366
Direktlänk: /bild/00011366/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket sett från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11367
Direktlänk: /bild/00011367/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformens sydöstra del.  12 år
ID-nummer:  11368
Direktlänk: /bild/00011368/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformens sydöstra del.  12 år
ID-nummer:  11369
Direktlänk: /bild/00011369/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalslidens stationshus med godsmagasin sett från spårsidan.  12 år
ID-nummer:  11370
Direktlänk: /bild/00011370/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11371
Direktlänk: /bild/00011371/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, godsmagasinet och sidospåren närmast dessa sedda från väster.  12 år
ID-nummer:  11372
Direktlänk: /bild/00011372/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet med tillhörande lastkaj av trä sett från väster.  12 år
ID-nummer:  11373
Direktlänk: /bild/00011373/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från andra sidan landsvägen.  12 år
ID-nummer:  11374
Direktlänk: /bild/00011374/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationen från Näsåker vid landvägen mot kraftverket.  12 år
ID-nummer:  11377
Direktlänk: /bild/00011377/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!