Österdalälven

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 3 maj 2014

Bron över Österdalälven sedd från Inlandsbanans infart norrifrån.  5 år
ID-nummer:  26399
Direktlänk: /bild/00026399/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra landfästet.  5 år
ID-nummer:  26400
Direktlänk: /bild/00026400/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det västligaste spannet sett från det gamla klaffspannet.  5 år
ID-nummer:  26401
Direktlänk: /bild/00026401/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 augusti 2007

De två spannen öster om det gamla klaffspannet sett från norr.  5 år
ID-nummer:  20160
Direktlänk: /bild/00020160/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons alla fyra spann sedda från vägbron i norr.  5 år
ID-nummer:  26396
Direktlänk: /bild/00026396/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla klaffspannet och ytterligare ett fackverksspann utgör brons västra halva.  5 år
ID-nummer:  26397
Direktlänk: /bild/00026397/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från västra landfästet.  5 år
ID-nummer:  26398
Direktlänk: /bild/00026398/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!