Rättvik–Mora

Järnvägen mellan Rättvik och Mora byggdes som en delsträcka av Falun–Rättvik–Mora järnväg (FRMJ), vilken 1920 gick upp i Gävle-Dala järnvägar (GDJ). Banan förstatligades 1948 och sträckan Rättvik–Mora anses sedan 1990 ingå i Dalabanan.

Geografisk översikt