Insjön (In)

Järnvägen nådde fram till Insjön redan 1884 och hade då hamnen vid Österdalälven strax norr om Åhls kyrka som ändpunkt. När banan på 1910-talet förlängdes till Rättvik utgick den nya sträckningen från Knippboheden tre kilometer söder om hamnen och gick i en västligare sträckning för att sedan korsa Österdalälven där den är betydligt smalare. Insjön fick då en ny station där den ligger idag, det kvarvarande stationshuset med tegelfasad är dock från 1956. Spåret till hamnen såväl som förgreningsväxeln vid Knippboheden ingår numera i driftplatsen Insjön.

Bangården i Insjön ligger i nordnordväst-sydsydostlig riktning och har två genomgående huvudspår med normal­huvud­spåret 2 på östra sidan. Närmast norra bangårdsänden finns en plattform vid vardera spåret och en enkel övergång med grind vid dess norra ändar. Söder om platt­formen på östra sidan finns också ett stickspår, spår 1, med växel­anslutning till normal­huvud­spåret vid södra bangårdsänden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Onsdag 3 augusti 2011

Vy norrut från plattformen vid spår 2 på bangårdens östra sida.  12 år
ID-nummer:  11592
Direktlänk: /bild/00011592/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform som ovan.  12 år
ID-nummer:  11593
Direktlänk: /bild/00011593/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformarnas norra ände finns en övergång med grind.  12 år
ID-nummer:  11594
Direktlänk: /bild/00011594/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den något kortare plattformen vid spår 3 på bangårdens västra sida.  12 år
ID-nummer:  11595
Direktlänk: /bild/00011595/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från västra sidan vid plattformsövergången.  12 år
ID-nummer:  11596
Direktlänk: /bild/00011596/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna sedda från övergångens östra sida.  12 år
ID-nummer:  11597
Direktlänk: /bild/00011597/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset ligger strax nordost om plattformarna, här sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11598
Direktlänk: /bild/00011598/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra bangårdsänden, stationshuset skymtar till vänster.  12 år
ID-nummer:  11599
Direktlänk: /bild/00011599/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid norra bangårdsänden, järnvägen går här genom den blandade men relativt täta bebyggelsen.  12 år
ID-nummer:  11600
Direktlänk: /bild/00011600/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 5 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)