Lilla Björnmossen (Lbjn)

Lilla Björnmossens station öppnades 1877 som änd­station för den då öppnade järnvägen Vintjärn–Lilla Björnmossens järnväg (WBJ) och ligger vid Lilla Björn­mossjöns västra strand i ostligaste Dalarna. Lilla Björnmossen var fram till 1884 förvaltningsort för hela den blivande Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg (DONJ) och här uppfördes ett stort stationshus på bangårdens västra sida orienterat i sned vinkel mot bangården. Stationshuset står ännu kvar men kortades i början av 1970-talet av med omkring en tredjedel på sydvästra gaveln eftersom den delen då var i dåligt skick.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Tisdag 2 augusti 2011

Stationshuset i Lilla Björnmossen sett från väster.  11 år
ID-nummer:  11862
Direktlänk: /bild/00011862/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 10 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster, spårsidan.  11 år
ID-nummer:  11863
Direktlänk: /bild/00011863/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 10 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av den gamla bangården.  11 år
ID-nummer:  11864
Direktlänk: /bild/00011864/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 10 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd mot sydväst, stationshuset ligger strax utanför höger bildkant.  11 år
ID-nummer:  11865
Direktlänk: /bild/00011865/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 10 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder finns en gammal lastbrygga kvar över det gamla spårområdet.  11 år
ID-nummer:  11866
Direktlänk: /bild/00011866/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 10 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder, här har huset kortats av med en tredjedel.  11 år
ID-nummer:  11867
Direktlänk: /bild/00011867/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 10 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!