713 Lillbo

Banvaktstugan 713 Lillbo ligger knappt fyra kilometer väster om Edsbyn på järnvägens södra sida. Stugan är något till­byggd västerut och har också en garage­byggnad tätt intill på östra sidan med samman­byggt tak. Väster om stugan finns också en jordkällare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Måndag 1 augusti 2011

Banvaktstugan 713 Lillbo med intilliggande garage sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  12050
Direktlänk: /bild/00012050/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans södra gavel med brunnen i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  12051
Direktlänk: /bild/00012051/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydväst, den mindre tillbyggnaden längs med spåret syns till vänster.  10 år
ID-nummer:  12052
Direktlänk: /bild/00012052/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordkällaren väster om stugan med ingång från spårsidan döljs i kraftig grönska.  10 år
ID-nummer:  12053
Direktlänk: /bild/00012053/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut mot Voxna från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12054
Direktlänk: /bild/00012054/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost med gaveln mot spåret till höger.  10 år
ID-nummer:  12055
Direktlänk: /bild/00012055/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost på lite större avstånd, spåret är dolt i grönskan i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  12056
Direktlänk: /bild/00012056/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett i riktning mot Edsbyn från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12057
Direktlänk: /bild/00012057/
Fotodatum: den 1 augusti 2011
Publicerad: den 10 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!