Bollnäs–Voxna

Den 51 kilometer långa bandelen Bollnäs–Voxna öppnades för allmän trafik i november 1899. Persontrafik bedrevs fram till 1971 då den lades ner på hela sträckan Bollnäs–Orsa. Bandelen har inte trafikerats sedan 2005 då delen Bollnäs–Alfta hade viss godstrafik.

Geografisk översikt