Dala–Hälsinglands järnväg

Den 121 kilometer långa järnvägen mellan Bollnäs och Orsa via Voxna och Furudal öppnades för allmän trafik i två etapper kring sekelskiftet 1900. Persontrafik bedrevs fram till 1971 och idag går inte heller någon godstrafik på banan. Sträckan Edsbyn–Furudal är sedan 2002 stängd för trafik på grund av dåligt spårläge. Sträckan Furudal–Orsa förvaltas idag av Inlandsbanan AB.