Västeraspby (Väy)

Västeraspby är anslut­nings­punkten för Botnia­banan till Ådals­banan och formellt sett den först­nämnda banans södra ändpunkt. Väster­aspby är också den nya person­tågs­station som ska betjäna Kramfors-Sollefteå flyg­plats, en flyg­plats som numera går under namnet Höga kusten airport. Ban­gården är relativt lång­sträckt, från lands­vägs­bron i söder där den tidigare lands­vägen på Ånger­man­älvans västra sida i nytt väst­ligare läge passerar över Ådals­banans nya utfarts söderut till ban­skiljet i norr alldeles intill syd­västra land­fästet för Botnia­banans bro över Ånger­man­älven.

Västeraspby är anslut­nings­punkten för Botnia­banan till Ådals­banan och formellt sett den först­nämnda banans södra ändpunkt. Väster­aspby är också den nya person­tågs­station som ska betjäna Kramfors-Sollefteå flyg­plats, en flyg­plats som numera går under namnet Höga kusten airport. Ban­gården är relativt lång­sträckt, från lands­vägs­bron i söder där den tidigare lands­vägen på Ånger­man­älvans västra sida i nytt väst­ligare läge passerar över Ådals­banans nya utfarts söderut till ban­skiljet i norr alldeles intill syd­västra land­fästet för Botnia­banans bro över Ånger­man­älven.

Bangården har tre elektri­fierade huvud­spår och ligger i syd­syd­väst-nord­nord­ostlig riktning med normal­huvud­spåret i väster, platt­formen ligger vid södra änden av det ostligaste avvikande huvud­spåret. Norr om denna ansluter det gamla spåret från Nyland till ban­gården oelektri­fierat och ligger som ett fjärde spår i öster. Vid detta spårs anslutning till ban­gården liksom vid södra ban­gårds­änden syns vissa för­bered­elser till den spår­slinga som skulle fungera som triangel­spår mellan Ådals­banan norrifrån och Botnia­banan eller omvänt, bygget av denna har dock skjutits på framtiden. På östra sidan strax norr om anslut­ningen av det fjärde spåret ligger också teknik­huset. De avvikande huvud­spåren går i norra ban­gårds­änden först samman inbördes innan växel­för­bind­elsen till normal­huvud­spåret följer. Först norr om denna ligger växeln mellan Ådals­banan mot Långsele och Botnia­banan mot Örnsköldsvik med den senare i rakspår. Vid norra ban­gårds­änden finns också ett oelektri­fierat stickspår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (38)

Söndag 29 juli 2012

Vy söderut från landsvägsbron söder om bangården där Ådalsbanans nya bansträckning mot Bollstabruk försvinner bort mot Snarbergstunneln.  11 år
ID-nummer:  13288
Direktlänk: /bild/00013288/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från samma bro, i förgrunden syns förberedelserna för triangelspårsslingan som för närvarande har oklar byggstart.  11 år
ID-nummer:  13290
Direktlänk: /bild/00013290/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan i höjd med plattformen.  11 år
ID-nummer:  13285
Direktlänk: /bild/00013285/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan, landsvägsbron över bangården skymtar längre bort till höger.  11 år
ID-nummer:  13286
Direktlänk: /bild/00013286/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till Västeraspby station kommer man vägledes via den gamla landsvägen söderifrån, den sträckning som gällde före den nya bangården byggdes.  11 år
ID-nummer:  13275
Direktlänk: /bild/00013275/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busshållplatser finns i direkt anslutning till plattformen och däremellan finns en liten enkel stationsbyggnad, vy från söder.  11 år
ID-nummer:  13276
Direktlänk: /bild/00013276/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut från södra delen.  11 år
ID-nummer:  13277
Direktlänk: /bild/00013277/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, normalhuvudspåret genom driftplatsen är det västligaste längst till höger i bild.  11 år
ID-nummer:  13278
Direktlänk: /bild/00013278/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlor strax norr om stationsbyggnaden.  11 år
ID-nummer:  13279
Direktlänk: /bild/00013279/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut strax norr om stationsbyggnaden.  11 år
ID-nummer:  13280
Direktlänk: /bild/00013280/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens norra del.  11 år
ID-nummer:  13281
Direktlänk: /bild/00013281/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13282
Direktlänk: /bild/00013282/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om plattformen ligger det gamla spåret mot Nyland kvar, dock avelektrifierat.  11 år
ID-nummer:  13283
Direktlänk: /bild/00013283/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från Nyland ansluter till bangården längre norrut.  11 år
ID-nummer:  13284
Direktlänk: /bild/00013284/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bangårdens mellersta del på östra sidan, det oelektrifierade spåret närmast leder till gamla linjen mot Nyland och går in i system S strax före stoppbocken längre bort i bild. Vid vänster bildkant i höjd med stoppbocken syns också den banvall som som planerades bilda norra änden av triangelspårsslingan.  11 år
ID-nummer:  13291
Direktlänk: /bild/00013291/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan med teknikhuset till höger.  11 år
ID-nummer:  13292
Direktlänk: /bild/00013292/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydost med bangården i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13293
Direktlänk: /bild/00013293/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydväst, spårsidan.  11 år
ID-nummer:  13294
Direktlänk: /bild/00013294/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från teknikhuset.  11 år
ID-nummer:  13295
Direktlänk: /bild/00013295/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordväst.  11 år
ID-nummer:  13296
Direktlänk: /bild/00013296/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordost.  11 år
ID-nummer:  13297
Direktlänk: /bild/00013297/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaltavlorna före växlarna vid norra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  13298
Direktlänk: /bild/00013298/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut i höjd med signaltavlorna i norr.  11 år
ID-nummer:  13299
Direktlänk: /bild/00013299/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fyra spåren går först samman till två och de avvikande huvudspåren går därefter samman med normalhuvudspåret. I förlängningen av det västligaste avvikande huvudspåret finns ett oelektrifierat stickspår.  11 år
ID-nummer:  13300
Direktlänk: /bild/00013300/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med växlarna i de avvikande huvudspåren.  11 år
ID-nummer:  13301
Direktlänk: /bild/00013301/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det oelektrifierade stickspåret sett från söder, i bakgrunden syns växeln mellan normalhuvudspår och avvikande huvudspår och längre bort även växeln mellan Botniabanan och Ådalsbanan mot Långsele.  11 år
ID-nummer:  13302
Direktlänk: /bild/00013302/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaltavlan Väy 17 gäller utfart från stickspåret.  11 år
ID-nummer:  13303
Direktlänk: /bild/00013303/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln med skyddsväxel mellan Botniabanan i rakspår och Ådalsbanan mot Långsele, i förgrunden stickspåret.  11 år
ID-nummer:  13304
Direktlänk: /bild/00013304/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda banorna mot Örnsköldsvik och mot Långsele delar sig i bangårdens norra ände. Till höger syns utfartstavlan för Botniabanan norrut och till vänster syns stickspårets stoppbock.  11 år
ID-nummer:  13305
Direktlänk: /bild/00013305/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut strax norr om Botniabanans utfartstavla.  11 år
ID-nummer:  13306
Direktlänk: /bild/00013306/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från ungefär samma plats som ovan där banorna delar sig.  11 år
ID-nummer:  13307
Direktlänk: /bild/00013307/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botnabanans infartstavla Väy 21 med Ådalsbanans spår från Långsele till höger, vy söderut.  11 år
ID-nummer:  13309
Direktlänk: /bild/00013309/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botnabanan vrider av mot nordost fram mot bron över Ångermannälven vars södra landfäste syns till höger, mitt i bild skymtar den optiska utfartssignalen för Ådalsbanan mot Långsele.  11 år
ID-nummer:  13308
Direktlänk: /bild/00013308/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalsbanans utfartssignal norrut med systemgränstavla med Botniabanans spår i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13310
Direktlänk: /bild/00013310/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Obevakad gångfålla mellan utfartssignalen och den motriktade infartstavlan.  11 år
ID-nummer:  13311
Direktlänk: /bild/00013311/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från gångfållan, den motriktade utfartssignalen med systemgränstavla syns en bit bort i bild.  11 år
ID-nummer:  13312
Direktlänk: /bild/00013312/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalsbanans utfart sedd norrut från samma gångfålla.  11 år
ID-nummer:  13313
Direktlänk: /bild/00013313/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalsbanans infart norrifrån till Västeraspby med systemgränstavla till system E2.  11 år
ID-nummer:  13314
Direktlänk: /bild/00013314/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 2 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!