Ångermanälven

Botniabanan utgår i söder från Ådalsbanan vid Västeraspby och Ådalsbanan mellan Nyland och Prästmon. Redan vid utfarten från Västeraspby följer banans näst längsta bro när järnvägen vrider mot nordost ut över den breda Ångermanälven som här dessutom är delad i två fåror genom en långsmal i mitten. Den 1035 meter långa bron är en samverkansbro med en bärande balk av stål som vilar på betongstöd och med överbyggnad i form av ett betongtråg i vilket spåret ligger på makadam.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Söndag 29 juli 2012

Botniabanans bro över Ångermanälven strax norr om Västeraspby sedd från sydvästra landfästet. På andra sidan skymtar mynningen till tunneln genom Åskottsberget.  11 år
ID-nummer:  13795
Direktlänk: /bild/00013795/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från järnvägens södra sida vid sydvästra landfästet.  11 år
ID-nummer:  13796
Direktlänk: /bild/00013796/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast det sydvästra landfästet korsar bron en äldre smal gren av älven.  11 år
ID-nummer:  13797
Direktlänk: /bild/00013797/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron passerar därefter över den norra infartsvägen till flygplatsområdet strax söder om bron, vy mot sydväst i riktning mot bangården i Västeraspby.  11 år
ID-nummer:  13798
Direktlänk: /bild/00013798/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd österut mot älven från ungefär samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13799
Direktlänk: /bild/00013799/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron passerar över två ungefär lika breda älvfåror varav den västra syns här från den västra stranden.  11 år
ID-nummer:  13800
Direktlänk: /bild/00013800/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordost från älvens västra strand vid bron med Styrnäs kyrka i fjärran. Den lövträdsbevuxna ön mitt i älven tar slut mellan kyrkan och bildens mitt.  11 år
ID-nummer:  13801
Direktlänk: /bild/00013801/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs Ångermanälven från samma plats som ovan med Styrnäs kyrka i fonden. Vid horisonten mitt mellan kyrkan och bildens vänsterkant skymtar Botniabanan norr om Solum där den slutligen lämnar Ångermanälvens dalgång.  11 år
ID-nummer:  13802
Direktlänk: /bild/00013802/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra älvfåran är grundare än den östra, här syns fåglar som står på en sandbank som sticker upp över vattenytan mitt i västra älvfåran.  11 år
ID-nummer:  13803
Direktlänk: /bild/00013803/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 11 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!