Stationshuset

Det nya stationshuset vid Umeå östra är en stor glaskub placerad över spåren mitt på bangården. På det övre plan över spåren som genom rulltrappor och hissar binder samman stationens plattformar och entréer finns café och väntutrymme. I västra delen av byggnaden närmast älven är det full takhöjd och en lång rulltrappa ner till entréplan från parkeringar och plattform. På andra sidan finns också en mellanvåning där tunneln under Blå vägen mot universitetssjukhuset ansluter.

Bilder och filmer (26)

Torsdag 15 september 2016

Stationshuset sett från parkeringen på västra sidan av spåren i kvällssolen.  4 år
ID-nummer:  27332
Direktlänk: /bild/00027332/
Fotodatum: den 15 september 2016
Publicerad: den 15 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 augusti 2010

Stationshusets fasad mot älvsidan.  13 år
ID-nummer:  08334
Direktlänk: /bild/00008334/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Information strax innanför ingången från väster vid rulltrappan upp mot övre plan.  13 år
ID-nummer:  08335
Direktlänk: /bild/00008335/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De långa rulltrapporna från nedre plan vid spår 1 i väster upp till övre plan över spåren. I bakgrunden syns hissen och en av två dörrar ut till plattformen.  13 år
ID-nummer:  08336
Direktlänk: /bild/00008336/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övre plan sett från samma rulltrappas övre ände.  13 år
ID-nummer:  08337
Direktlänk: /bild/00008337/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ner längs rulltrappan i byggnadens västra del.  13 år
ID-nummer:  08338
Direktlänk: /bild/00008338/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma rulltrappor med entrén i västfasaden i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08339
Direktlänk: /bild/00008339/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övre plan över spåren domineras av caféet som drivs av Ullas kondis.  13 år
ID-nummer:  08340
Direktlänk: /bild/00008340/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra delen av finns också rulltrappor och en hiss ner mot spår 2 och gångpassagen mot sjukhuset.  13 år
ID-nummer:  08341
Direktlänk: /bild/00008341/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrapporna ner från övre plan till gångpassagen under Blå vägen mot sjukhuset och sedan vidare ner mot plattformen för spår 2.  13 år
ID-nummer:  08342
Direktlänk: /bild/00008342/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällsvy söderut inifrån stationshuset över spåren.  13 år
ID-nummer:  08343
Direktlänk: /bild/00008343/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snabbaste vägen mellan rulltrapporna på övre plan går i södra delen av byggnaden, här vy från denna i riktning mot sjukhuset.  13 år
ID-nummer:  08344
Direktlänk: /bild/00008344/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen under Blå vägen har relativt låg takhöjd men är väl upplyst och intressanta färgsättningar.  13 år
ID-nummer:  08345
Direktlänk: /bild/00008345/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning jämfört med ovan med trapporna ner mot spår 2 till höger och rulltrapporna upp till övre plan längst till vänster.  13 år
ID-nummer:  08346
Direktlänk: /bild/00008346/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnader rymmer stora höjdskillnader mellan spårplanet, övre plan och taket längst upp.  13 år
ID-nummer:  08347
Direktlänk: /bild/00008347/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vägg i passagen under Blå vägen är dekorerad med denna väggmålning.  13 år
ID-nummer:  08348
Direktlänk: /bild/00008348/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över bangården och de nya bostadshusen vid älvstranden från fönstret i gångpassagens västra ände.  13 år
ID-nummer:  08349
Direktlänk: /bild/00008349/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från gångpassagen i riktning mot stationens huvudbyggnad.  13 år
ID-nummer:  08350
Direktlänk: /bild/00008350/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i gångpassagen finns en informationstavla med buss- och tågtider.  13 år
ID-nummer:  08351
Direktlänk: /bild/00008351/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de handikappanpassade översiktsritningarna som finns i stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08352
Direktlänk: /bild/00008352/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt i gångpassagen finns ett ljusinsläpp från fönster mellan Blå vägens båda körbanor.  13 år
ID-nummer:  08353
Direktlänk: /bild/00008353/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapporna upp mot östra entrén mot sjukhuset efter passagen under Blå vägen.  13 år
ID-nummer:  08354
Direktlänk: /bild/00008354/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I trapporna mellan gångpassagen under Blå vägen och östra entrén har man denna utsikt mot stationens huvudbyggnad.  13 år
ID-nummer:  08355
Direktlänk: /bild/00008355/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén i öster ligger mitt emot universitetssjukhusets huvudentré.  13 år
ID-nummer:  08356
Direktlänk: /bild/00008356/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén vid sjukhuset är utformad som en minikopia av huvuddelen av stationshuset.  13 år
ID-nummer:  08357
Direktlänk: /bild/00008357/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 19 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Den nya stationsbyggnaden sedd från söder, i förgrunden återstår ännu en del markarbeten.  13 år
ID-nummer:  07886
Direktlänk: /bild/00007886/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!