Bangården

Bangården vid Umeå östra ligger i nord-sydlig riktning parallellt med blå vägen nedanför universitets­sjukhuset. Båda spåren har plattformar, en längre vid normalhuvudspåret i öster och en kortare vid det avvikande huvudspåret på västra sidan.

Bilder och filmer (51)

Torsdag 25 november 2021

Nattåget 92 gör ett kort uppehåll för resandeutbyte på Umeå östra vid kvart i sju-tiden på morgonen.  2 mån
ID-nummer:  36047
Direktlänk: /bild/00036047/
Fotodatum: den 25 november 2021
Publicerad: den 25 november 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Vy mot stationshuset från den kortare plattformens södra ände.  13 år
ID-nummer:  07887
Direktlänk: /bild/00007887/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut under stationsbyggnaden med den kortare plattformen vid spår 1 till höger och den längre vid spår 2 till vänster.  13 år
ID-nummer:  07888
Direktlänk: /bild/00007888/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i riktning mot Umeå C.  13 år
ID-nummer:  07889
Direktlänk: /bild/00007889/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationsbyggnaden från den korta plattformens norra ände.  13 år
ID-nummer:  07890
Direktlänk: /bild/00007890/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Umeå C från ungefär samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07891
Direktlänk: /bild/00007891/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Norra bangårdsänden sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  06058
Direktlänk: /bild/00006058/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett söderut från Svingen.  14 år
ID-nummer:  06060
Direktlänk: /bild/00006060/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut.  14 år
ID-nummer:  06059
Direktlänk: /bild/00006059/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från svingen. Den kortare västra plattformen tar nu form och får samma utseende som motsvarande mellersta del av den långa östra plattformen.  14 år
ID-nummer:  06061
Direktlänk: /bild/00006061/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet vid Umeå östra med bron för Sjukhusbacken i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  06062
Direktlänk: /bild/00006062/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusbygget sett från GC-bron över sjukhusinfarten.  14 år
ID-nummer:  06063
Direktlänk: /bild/00006063/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av gångtunneln under Blå vägen går vidare.  14 år
ID-nummer:  06064
Direktlänk: /bild/00006064/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från väster med sjukhuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06065
Direktlänk: /bild/00006065/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juli 2009

Norra bangårdsänbden sedd från gång- och cykelbron Svingen, Blå vägen till höger.  14 år
ID-nummer:  06044
Direktlänk: /bild/00006044/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från Svingen.  14 år
ID-nummer:  06045
Direktlänk: /bild/00006045/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över stationsområdet söderut.  14 år
ID-nummer:  06047
Direktlänk: /bild/00006047/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stationshuset är ännu mest ett stålskelett.  14 år
ID-nummer:  06048
Direktlänk: /bild/00006048/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från söderut från Svingen över Blå vägen.  14 år
ID-nummer:  06049
Direktlänk: /bild/00006049/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset där även den västra plattformen nu byggs.  14 år
ID-nummer:  06050
Direktlänk: /bild/00006050/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusbyggnaden sedd från nordost.  14 år
ID-nummer:  06051
Direktlänk: /bild/00006051/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stationshuset sett från gång- och cykelbron över infarten till sjukhuset.  14 år
ID-nummer:  06052
Direktlänk: /bild/00006052/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny gångtunnel byggs under Blå vägen.  14 år
ID-nummer:  06053
Direktlänk: /bild/00006053/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra stationsentrén sedd österut med sjukhuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06054
Direktlänk: /bild/00006054/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  14 år
ID-nummer:  06055
Direktlänk: /bild/00006055/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd norrut med Blå vägen till höger.  14 år
ID-nummer:  06057
Direktlänk: /bild/00006057/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Den långa plattformen på bangårdens östra sida växer fram, här ser vi spåren under bron för Sjukhusbacken.  14 år
ID-nummer:  06046
Direktlänk: /bild/00006046/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr från den nya förlängningen av Östermalmsgatan.  14 år
ID-nummer:  06056
Direktlänk: /bild/00006056/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Vy österut från stationsområdets norra del. Till höger syns bron för Sjukhusbacken som flyttats något norrut. Till vänster skymtar gång- och cykelbron Svingen.  14 år
ID-nummer:  06019
Direktlänk: /bild/00006019/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svingen svänger sig över väg och järnväg.  14 år
ID-nummer:  06020
Direktlänk: /bild/00006020/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svingen ansluter till Kungsgatan i riktning in mot centrum.  14 år
ID-nummer:  06021
Direktlänk: /bild/00006021/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svingens passage över järnvägen sedd från sydväst.  14 år
ID-nummer:  06022
Direktlänk: /bild/00006022/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för Sjukhusbacken sedd västerut från järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06023
Direktlänk: /bild/00006023/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården, Svingen och bron för Sjukhusvacken sedda mot norr.  14 år
ID-nummer:  06024
Direktlänk: /bild/00006024/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbeten på det nya stationsområdet, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  06025
Direktlänk: /bild/00006025/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut. Här skall en ny stationsbyggnad uppföras.  14 år
ID-nummer:  06026
Direktlänk: /bild/00006026/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i närheten av platsen för den nya stationsbyggnaden.  14 år
ID-nummer:  06027
Direktlänk: /bild/00006027/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbron Svingen går i en lång s-kurva över stationsområdets norra del, vy österut.  14 år
ID-nummer:  06028
Direktlänk: /bild/00006028/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norr från Svingen mot mellansignalerna i norra änden av bangården vid Umeå östra.  14 år
ID-nummer:  06029
Direktlänk: /bild/00006029/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot bangården och det nya stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  06030
Direktlänk: /bild/00006030/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från Svingen, vid normalhuvudspåret på bangårdens östra sida byggs en lång plattform.  14 år
ID-nummer:  06031
Direktlänk: /bild/00006031/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tomt timmertåg anländer till Umeå östra söderifrån, i bakgrunden syns Kolbäcksbron och i fjärran pappersbruket i Obbola.  14 år
ID-nummer:  06032
Direktlänk: /bild/00006032/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbygget sett från Svingen med bron för Sjukhusbacken i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  06033
Direktlänk: /bild/00006033/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjukhusbackens bro förbinder stadsdelen Öst på stan med Blå vägen vid sjukhuset.  14 år
ID-nummer:  06034
Direktlänk: /bild/00006034/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svingen med Blå vägen, järnvägen och det öppna området i norra delen av ombvandlingsområdet kring stationen. Vy västerut.  14 år
ID-nummer:  06035
Direktlänk: /bild/00006035/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra änden av bangården från Svingen, Blå vägen till höger.  14 år
ID-nummer:  06036
Direktlänk: /bild/00006036/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från området kring stationen mot älven i riktning mot centrum, närmaste bron är Kyrkbron. Den här vyn har nu försvunnit då nya bostadshus byggs här.  14 år
ID-nummer:  06037
Direktlänk: /bild/00006037/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i södra delen av bangården, till vänster skymtar södra änden av den östra plattformen.  14 år
ID-nummer:  06039
Direktlänk: /bild/00006039/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggområdet vid den nya stationen sett norrut från södra delen.  14 år
ID-nummer:  06040
Direktlänk: /bild/00006040/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet vid Umeå östra sett norrut.  14 år
ID-nummer:  06041
Direktlänk: /bild/00006041/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–51