Bangården

Bangården vid Umeå östra ligger i nord-sydlig riktning parallellt med blå vägen nedanför universitets­sjukhuset. Båda spåren har plattformar, en längre vid normalhuvudspåret i öster och en kortare vid det avvikande huvudspåret på västra sidan.

Bilder och filmer (51)

Torsdag 25 november 2021

Nattåget 92 gör ett kort uppehåll för resandeutbyte på Umeå östra vid kvart i sju-tiden på morgonen.  6 mån
ID-nummer:  36047
Direktlänk: /bild/00036047/
Fotodatum: den 25 november 2021
Publicerad: den 25 november 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Vy mot stationshuset från den kortare plattformens södra ände.  13 år
ID-nummer:  07887
Direktlänk: /bild/00007887/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut under stationsbyggnaden med den kortare plattformen vid spår 1 till höger och den längre vid spår 2 till vänster.  13 år
ID-nummer:  07888
Direktlänk: /bild/00007888/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i riktning mot Umeå C.  13 år
ID-nummer:  07889
Direktlänk: /bild/00007889/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationsbyggnaden från den korta plattformens norra ände.  13 år
ID-nummer:  07890
Direktlänk: /bild/00007890/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Umeå C från ungefär samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07891
Direktlänk: /bild/00007891/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Norra bangårdsänden sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  06058
Direktlänk: /bild/00006058/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett söderut från Svingen.  14 år
ID-nummer:  06060
Direktlänk: /bild/00006060/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut.  14 år
ID-nummer:  06059
Direktlänk: /bild/00006059/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från svingen. Den kortare västra plattformen tar nu form och får samma utseende som motsvarande mellersta del av den långa östra plattformen.  14 år
ID-nummer:  06061
Direktlänk: /bild/00006061/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet vid Umeå östra med bron för Sjukhusbacken i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  06062
Direktlänk: /bild/00006062/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusbygget sett från GC-bron över sjukhusinfarten.  14 år
ID-nummer:  06063
Direktlänk: /bild/00006063/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av gångtunneln under Blå vägen går vidare.  14 år
ID-nummer:  06064
Direktlänk: /bild/00006064/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från väster med sjukhuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06065
Direktlänk: /bild/00006065/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juli 2009

Norra bangårdsänbden sedd från gång- och cykelbron Svingen, Blå vägen till höger.  14 år
ID-nummer:  06044
Direktlänk: /bild/00006044/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från Svingen.  14 år
ID-nummer:  06045
Direktlänk: /bild/00006045/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över stationsområdet söderut.  14 år
ID-nummer:  06047
Direktlänk: /bild/00006047/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stationshuset är ännu mest ett stålskelett.  14 år
ID-nummer:  06048
Direktlänk: /bild/00006048/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från söderut från Svingen över Blå vägen.  14 år
ID-nummer:  06049
Direktlänk: /bild/00006049/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset där även den västra plattformen nu byggs.  14 år
ID-nummer:  06050
Direktlänk: /bild/00006050/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusbyggnaden sedd från nordost.  14 år
ID-nummer:  06051
Direktlänk: /bild/00006051/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stationshuset sett från gång- och cykelbron över infarten till sjukhuset.  14 år
ID-nummer:  06052
Direktlänk: /bild/00006052/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny gångtunnel byggs under Blå vägen.  14 år
ID-nummer:  06053
Direktlänk: /bild/00006053/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra stationsentrén sedd österut med sjukhuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06054
Direktlänk: /bild/00006054/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  14 år
ID-nummer:  06055
Direktlänk: /bild/00006055/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd norrut med Blå vägen till höger.  14 år
ID-nummer:  06057
Direktlänk: /bild/00006057/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Den långa plattformen på bangårdens östra sida växer fram, här ser vi spåren under bron för Sjukhusbacken.  14 år
ID-nummer:  06046
Direktlänk: /bild/00006046/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr från den nya förlängningen av Östermalmsgatan.  14 år
ID-nummer:  06056
Direktlänk: /bild/00006056/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 1 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Vy österut från stationsområdets norra del. Till höger syns bron för Sjukhusbacken som flyttats något norrut. Till vänster skymtar gång- och cykelbron Svingen.  14 år
ID-nummer:  06019
Direktlänk: /bild/00006019/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svingen svänger sig över väg och järnväg.  14 år
ID-nummer:  06020
Direktlänk: /bild/00006020/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 25 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–51