Plattformsvyer

Den nya bangården vid Örnsköldsvik C har två spår i nord-sydlig riktning med Botniabanans normalhuvudspår på östra sidan, spår 11. Längs detta spår finns en plattform som sträcker sig nästan hela vägen mellan växlarna i spårets ändpunkter. Vid det avvikande huvudspåret på bangårdens västra sida finns en kortare plattform som sträcker sig från stationsbyggnaden i söder till bron över hoppbacken i norr. Möjlighet att gå mellan plattformarna ges dels inne i stationsbyggnaden och dels genom trapporna vid bron över hoppbacken. Strax norr om den västra kortare plattformens norra ände finns växeln som ansluter Mellanselsbanan till det avvikande huvudspåret. Den viker sedan av mot nordväst strax söder om norra bangårdsänden. Omedelbart söder om växeln mellan huvudspåren i söder viker banan mot industrierna i södra delen av staden av mot en ny bro över Modovägen ner mot den gamla bangården i hamnen.

Bilder och filmer (54)
Bild 1–50

Lördag 17 juli 2010

Bron över hoppbacken sedd vid trappan upp till västra plattformens norra del.  12 år
ID-nummer:  08243
Direktlänk: /bild/00008243/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid hoppbacken.  12 år
ID-nummer:  08244
Direktlänk: /bild/00008244/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08245
Direktlänk: /bild/00008245/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten från västra plattformen ner mot hamnområdet är inte fullt så bra som från den östra, men hustaken syns under plattformstaket på östra sidan.  12 år
ID-nummer:  08246
Direktlänk: /bild/00008246/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!