Ornäs (Orn)

Ornäs station mellan Falun och Borlänge stod klar till öppnandet av den nordligaste delsträckan på Bergslagernas järnväg vid årsskiftet 1875/1876. Bangården ligger i sydväst-nordostlig riktning och på dess sydöstra sida byggdes ett för banan typiskt stationshus i trä. Byggnaden står ännu kvar, men under rivningshot.

Sett från Borlänge passerar banan under riksväg 50 och når i den följande kurvan södra driftplatsgränsen till Ornäs. Omedelbart före södra bangårdsänden finns en bevakad plankorsning, den ena av två förbindelser över järnvägen inom tätorten. Bangården har två huvudspår med normalhuvudspåret närmast stationshuset i sydost, dessutom finns ett par sidospår på motsatt sida. Norr om bangården finns en bevakad plankorsning med huvudvägen genom samhället, Torsångsvägen. Driftplatsgränsen följer sedan ytterligare något längre norrut varefter banan passerar över Faxån som i närheten mynnar i sjön Runn.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Onsdag 3 augusti 2011

Södra driftplatsgränsen finns mitt mellan södra bangårdsänden och porten under riksväg 50, här sedd i riktning mot Borlänge. 10 år
ID-nummer:  11061
Direktlänk: /bild/00011061/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdsänden och den plankorsning som föregår den från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  11062
Direktlänk: /bild/00011062/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot driftplatsgränsen och Borlänge från plankorsningen vid södra bangårdsänden. 10 år
ID-nummer:  11063
Direktlänk: /bild/00011063/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från samma plankorsning. 10 år
ID-nummer:  11064
Direktlänk: /bild/00011064/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ornäs stationshus sett från motsatt sida av bangården. 10 år
ID-nummer:  11046
Direktlänk: /bild/00011046/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren. 10 år
ID-nummer:  11047
Direktlänk: /bild/00011047/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Ornäs sett från väster. 2 mån
ID-nummer:  34339
Direktlänk: /bild/00034339/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 3 augusti 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost på avstånd, teknikhuset skymtar till vänster. 10 år
ID-nummer:  11048
Direktlänk: /bild/00011048/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst i riktning mot Borlänge från sydöstra sidan intill stationshuset. 10 år
ID-nummer:  11065
Direktlänk: /bild/00011065/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot Falun från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  11066
Direktlänk: /bild/00011066/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 10 år
ID-nummer:  11049
Direktlänk: /bild/00011049/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot spåren sedd från norr. 10 år
ID-nummer:  11050
Direktlänk: /bild/00011050/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden mot spåren. 10 år
ID-nummer:  11051
Direktlänk: /bild/00011051/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst. 10 år
ID-nummer:  11052
Direktlänk: /bild/00011052/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sydvästra gavel. 10 år
ID-nummer:  11053
Direktlänk: /bild/00011053/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huset sett från söder. 10 år
ID-nummer:  11054
Direktlänk: /bild/00011054/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset söder om stationsbyggnaden. 10 år
ID-nummer:  11056
Direktlänk: /bild/00011056/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från väster. 10 år
ID-nummer:  11057
Direktlänk: /bild/00011057/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 10 år
ID-nummer:  11058
Direktlänk: /bild/00011058/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden bort från spåren. 10 år
ID-nummer:  11059
Direktlänk: /bild/00011059/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets nordöstra gavel. 10 år
ID-nummer:  11060
Direktlänk: /bild/00011060/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr nära nordöstra bangårdsänden. 10 år
ID-nummer:  11067
Direktlänk: /bild/00011067/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen strax norr om nordöstra bangårdsänden sedd från nordost på vägen från Tomnäs. 10 år
ID-nummer:  11068
Direktlänk: /bild/00011068/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen i nordost. 10 år
ID-nummer:  11069
Direktlänk: /bild/00011069/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra driftplatsgränsen från samma plankorsning. 10 år
ID-nummer:  11070
Direktlänk: /bild/00011070/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om driftplatsgränsen passerar banan över Faxån. 10 år
ID-nummer:  11071
Direktlänk: /bild/00011071/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)