Hinsnoret (Hno)

Hinsnoret är den norra av dagens två mötesdriftplatsen mellan Domnarvet i Borlänge och Falun. Hinsnoret blev station 1915 och bangården som ligger i sydväst-nordostlig riktning har idag två huvudspår samt ett stickspår på sydöstra sidan. Vid norra bangårdsänden finns en bevakad plankorsning.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (13)

Tisdag 2 augusti 2011

Södra infarten till Hinsnoret finns vid bron över det smala sundet som förbinder den mindre sjön Liljan med den större Runn till höger. 10 år
ID-nummer:  11072
Direktlänk: /bild/00011072/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst i riktning mot Borlänge vid mellansignalerna nära södra bangårdsänden. 10 år
ID-nummer:  11073
Direktlänk: /bild/00011073/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot Falun från ungefär samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  11074
Direktlänk: /bild/00011074/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen vid norra bangårdsänden sedd från väster med sjön Runn i bakgrunden. 10 år
ID-nummer:  11075
Direktlänk: /bild/00011075/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från den bevakade plankorsningen. 10 år
ID-nummer:  11076
Direktlänk: /bild/00011076/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hinsnorets stationshus sett i kvällsjus. 10 år
ID-nummer:  11077
Direktlänk: /bild/00011077/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydöstra sida finns ett stickspår som ansluter till det avvikande huvudspåret i norra änden. 10 år
ID-nummer:  11078
Direktlänk: /bild/00011078/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder. 10 år
ID-nummer:  11079
Direktlänk: /bild/00011079/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kapad betongstolpe vittnar om kontaktledningsanläggningens tidigare utseende. 10 år
ID-nummer:  11080
Direktlänk: /bild/00011080/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets anslutningsväxel vid stationshuset, vy norrut. 10 år
ID-nummer:  11081
Direktlänk: /bild/00011081/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från teknikhuset mellan stationshuset och plankorsningen i norr. 10 år
ID-nummer:  11082
Direktlänk: /bild/00011082/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från teknikhuset. 10 år
ID-nummer:  11083
Direktlänk: /bild/00011083/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sundet mellan Liljan och Runn med järnvägsbron vid södra driftplatsgränsen. 10 år
ID-nummer:  11084
Direktlänk: /bild/00011084/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)