Falun C (Fln)

Järnvägen kom till Falun redan 1859 då den enskilda Gävle–Dala järnvägs sista etapp Roberts­holm–Falun öppnades. 1875 öppnades likaledes privata Bergs­lag­ernas järnvägs nord­ligaste del­sträcka Ludvika–Falun, varefter Falun hade järn­vägs­anslut­ning både österut och söderut. Falun skulle dock fort­sätta att utvecklas till knut­punkt för järn­vägar, 1889 öppnades den första etappen Falun–Sågmyra av Falun–Rättvik–Mora och 1903 öppnades första etappen Falun–Repbäcken av Falun–Väster­dalarnes järnväg. De senaste två banorna uppgick båda i Gävle–Dala järn­vägar 1920 då också denna nya namnform började användas. Både Bergs­lag­ernas järnväg och Gävle–Dala järnvägar för­stat­lig­ades 1947. Faluns betydelse som järn­vägs­knut minskade på 1960-talet då den genom­gående trafiken Falun–Repbäcken samt Grycksbo–Rättvik lades ned, därefter återstår den genom­gående järnvägen Gävle–Borlänge samt spåret Falun–Grycksbo.

Centralstationen i Falun ligger strax söder om stadens centrum vid sjön Tisken. Banan från Borlänge gör en 180-graderssväng runt sjön vid infarten till bangården som ligger i nordväst-sydostlig riktning, utfarten mot Gävle sker sedan också i sydostlig riktning. Det stora stationshuset ligger på bangårdens norra sida nära nordvästra bangårdsänden. På stationshusets norra sida ansluter banan från Grycksbo från nordväst och når de genomgående spåren Borlänge–Gävle mitt på bangården, stationshuset har alltså spår på båda sidor. Bangården i anslutning till Grycksbobanan används idag som uppställningsbangård med tre stickspår. På norra sidan av denna nordost om stationshuset ligger det stora f.d. godsmagasinet med tillhörande lastkajer. Längre österut på bangårdens nordöstra sida ligger två lokstall alldeles intill varandra. De har sitt ursprung i vart och ett av järnvägsbolagen Gävle–Dala järnvägar (GDJ) och Bergslagernas järnväg (BJ).

Falun C har tre plattformsspår för genomgående tåg Borlänge–Gävle. Spår 1 ligger vid stamplattformen omedelbart söder om stationshuset, spår 2 och 3 ligger på var sin sida om en mellanplattform som nås via en plattformsövergång strax utanför stationshuset. Alla plattformar sträcker sig förbi stationshuset västerut men används idag bara öster om plattformsövergången. Även vid Grycksbobanan finns en plattform som längre österut tillsammans med plattformen vid spår 1 bildar en kilformad mellanplattform.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (44)

Tisdag 2 augusti 2011

Vy mot nordvästra bangårdsänden och utfarten mot Borlänge från stamplattformen strax väster om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  11879
Direktlänk: /bild/00011879/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och spår 1 och 2 närmast detsamma, vy från samma plats som ovan men i motsatt riktning.  10 år
ID-nummer:  11880
Direktlänk: /bild/00011880/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 1 finns ett plattformstak söder om stationshuset och plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  11881
Direktlänk: /bild/00011881/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformsövergången utanför stationshuset.  10 år
ID-nummer:  11886
Direktlänk: /bild/00011886/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre plattformsspåren 1–3 sedda från mellanplattformen vid plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  11883
Direktlänk: /bild/00011883/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från mellanplattformen vid spår 3 i höjd med plattformsövergången, mot nordväst är plattformen avspärrad och plattformskanten mot spår 3 riven.  10 år
ID-nummer:  11875
Direktlänk: /bild/00011875/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  11882
Direktlänk: /bild/00011882/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Falun sett från mellanplattformen.  11 år
ID-nummer:  11034
Direktlänk: /bild/00011034/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydostligaste delen av mellanplattformen är inte upprustad och är därför lägre än den mellersta delen.  10 år
ID-nummer:  11877
Direktlänk: /bild/00011877/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen och bangården sedda mot nordväst från sydöstra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  11878
Direktlänk: /bild/00011878/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallen på bangårdens nordöstra sida från mellanplattformens sydöstra ände.  10 år
ID-nummer:  11884
Direktlänk: /bild/00011884/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plattformsände längs med normalhuvudspåret 3.  10 år
ID-nummer:  11885
Direktlänk: /bild/00011885/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kilformade plattformen mellan spår 1 och spåret mot Grycksbo sedd österut.  10 år
ID-nummer:  12619
Direktlänk: /bild/00012619/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plattform sedd västerut mot stationshuset.  10 år
ID-nummer:  12620
Direktlänk: /bild/00012620/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallen från plattformens östra spets.  10 år
ID-nummer:  12621
Direktlänk: /bild/00012621/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, till höger om spåret mot Grycksbo närmast plattformskanten syns uppställningsbangården.  10 år
ID-nummer:  12622
Direktlänk: /bild/00012622/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Falun sett från nordost.  10 år
ID-nummer:  12623
Direktlänk: /bild/00012623/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Grycksbo sett i riktning ut från bangården vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  12624
Direktlänk: /bild/00012624/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets nordfasad.  10 år
ID-nummer:  12625
Direktlänk: /bild/00012625/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  12626
Direktlänk: /bild/00012626/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Grycksbo.  10 år
ID-nummer:  12627
Direktlänk: /bild/00012627/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från Grycksbo med stationshuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  12628
Direktlänk: /bild/00012628/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett i riktning mot Grycksbo från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12629
Direktlänk: /bild/00012629/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora gamla godsmagasinet norr om stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  12630
Direktlänk: /bild/00012630/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot godsmagasinet och bangården öster om den från den lastkaj som löper längs det idag enda kvarvarande spåret fram till magasinet.  10 år
ID-nummer:  12631
Direktlänk: /bild/00012631/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från lastkajen med lokstallen till vänster och uppställningsbangården till höger.  10 år
ID-nummer:  12632
Direktlänk: /bild/00012632/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallen från änden av samma lastkaj.  10 år
ID-nummer:  12633
Direktlänk: /bild/00012633/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinet, idag kulturscen, sett från väster.  10 år
ID-nummer:  12634
Direktlänk: /bild/00012634/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  12635
Direktlänk: /bild/00012635/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinet sett från öster.  10 år
ID-nummer:  12636
Direktlänk: /bild/00012636/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spår ligger kvar på magasinets norra sida, vy från sydost.  10 år
ID-nummer:  12637
Direktlänk: /bild/00012637/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla BJ-lokstallet sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  12638
Direktlänk: /bild/00012638/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av BJ-stallets fasad närmast bangården.  10 år
ID-nummer:  12639
Direktlänk: /bild/00012639/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma fasad sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  12640
Direktlänk: /bild/00012640/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från lokstallen. Till vänster om persontåget på spår 1 till vänster de genomgående spåren vidare mot Borlänge, därefter Grycksbospåret och uppställningsbangården och längst till höger spåren kring det gamla godsmagasinet.  10 år
ID-nummer:  12641
Direktlänk: /bild/00012641/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
BJ-stallets vändskiva sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  12642
Direktlänk: /bild/00012642/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
BJ-stallets västra del.  10 år
ID-nummer:  12643
Direktlänk: /bild/00012643/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
GDJ-stallets östra del med tillhörande vändskiva och spåret mot BJ-stallet i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  12645
Direktlänk: /bild/00012645/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
GDJ-stallets västra del, till vänster skymtar BJ-stallet.  10 år
ID-nummer:  12646
Direktlänk: /bild/00012646/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid lokstallen.  10 år
ID-nummer:  12647
Direktlänk: /bild/00012647/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset vid Falun C i kvällssol.  11 år
ID-nummer:  11085
Direktlänk: /bild/00011085/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 2 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i kvällssol.  10 år
ID-nummer:  12648
Direktlänk: /bild/00012648/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  12649
Direktlänk: /bild/00012649/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På uppställningsbangården står nu två intercitytågsätt.  10 år
ID-nummer:  12650
Direktlänk: /bild/00012650/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)