Korsnäs–Ryggen

Linjen Korsnäs–Ryggen är 10,2 kilometer lång och delad i två blocksträckor. Höjdkillnaden mellan driftplatserna Korsnäs och Ryggen är 96 meter när banan stiger upp mot den senare som ligger 213 meter över havet, den högst belägna driftplatsen mellan Falun och Gävle.

Utfarten från Korsnäs sker vid viadukten för riksväg 80 över järnvägen i östra delen av Hosjö och färdriktningen är då ostnordostlig. Vid Hosjö kyrka finns en gång- och cykelbro över järnvägen varefter banan vrider till ostsydostlig och en två kilometer lång raklinje. I nästa kurva nära gården Gringsbo finns linjens enda bevakade plankorsning.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Tisdag 2 augusti 2011

Gångbron över järnvägen vid Hosjö kyrka sedd från södra sidan. 7 år
ID-nummer:  12685
Direktlänk: /bild/00012685/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot viadukten för riksväg 80 och infarten till Korsnäs driftplats. 7 år
ID-nummer:  12682
Direktlänk: /bild/00012682/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hosjö kyrka ligger intill järnvägens södra sida. 7 år
ID-nummer:  12683
Direktlänk: /bild/00012683/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från gångbron. 7 år
ID-nummer:  12684
Direktlänk: /bild/00012684/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid plankorsningen vid Gringsbo strax öster om den långa raklinjen öster om Hosjö. 7 år
ID-nummer:  12686
Direktlänk: /bild/00012686/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen med Gringsboberget i bakgrunden, järnvägen fortsätter på bergets norra sida till vänster upp mot Ryggen. 7 år
ID-nummer:  12687
Direktlänk: /bild/00012687/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster. 7 år
ID-nummer:  12688
Direktlänk: /bild/00012688/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen upp mot Ryggen med Gringsboberget till höger, försignalen till mellanblocksignalen Koä L4 syns till vänster. 7 år
ID-nummer:  12689
Direktlänk: /bild/00012689/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!