Falun–Korsnäs

Linjen Falun C–Korsnäs är 2,8 kilo­meter lång och består därför av en enda block­sträcka. Från drift­plats­gränsen nära sydöstra ban­gårds­änden vid Falun C utgår linjen i syd­ostlig riktning med en cirka två kilo­meter lång raklinje. På denna passeras två bevakade plan­kors­ningar, dels med Nyrelius väg nära drift­plats­gränsen och dels med Hälsing­gårds­vägen nära rak­linjens syd­östra ände. Sjön Runns strand är aldrig mer än 300 meter bort, men här i syd­östra delen av rak­linjen är avståndet mindre och skogen mellan den och banan glesare. Här­efter vrider banan av till rakt ostlig rikt­ning och en omkring 800 meter lång rak­linje som slutar först inne på ban­gården i Korsnäs. I västra delen av rak­linjen finns linjens tredje bevakade plan­kors­ning, nu med Lövås­vägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Tisdag 2 augusti 2011

Plankorsningen med Nyrelius väg strax sydost om sydöstra driftplatsgränsen till Falun C, vy från sydväst. 8 år
ID-nummer:  12651
Direktlänk: /bild/00012651/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett utdragsspår från bangården är idag kapat omedelbart före plankorsningen. 8 år
ID-nummer:  12652
Direktlänk: /bild/00012652/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen mot Falun C sedd från plankorsningen i kraftigt motljus. 8 år
ID-nummer:  12653
Direktlänk: /bild/00012653/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Korsnäs från samma plankorsning. Den första och längre av linjens två raklinjer börjar strax efter korsningen. 8 år
ID-nummer:  12654
Direktlänk: /bild/00012654/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa raklinjen sedd från plankorsningen med Hälsinggårdsvägen. 8 år
ID-nummer:  12655
Direktlänk: /bild/00012655/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Korsnäs från samma plankorsning, före kurvan syns försignalen till Korsnäs. 8 år
ID-nummer:  12656
Direktlänk: /bild/00012656/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Hälsinggårdsvägen sedd från nordost med sjön Runn i bakgrunden. 8 år
ID-nummer:  12657
Direktlänk: /bild/00012657/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lövåsvägens plankorsning med järnvägen sedd från söder, vägen är här endast öppen för gående och cyklister. 8 år
ID-nummer:  12658
Direktlänk: /bild/00012658/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Falun från plankorsningen med Lövåsvägen. 8 år
ID-nummer:  12659
Direktlänk: /bild/00012659/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning, längre bort på raklinjen syns infarten till Korsnäs. 8 år
ID-nummer:  12660
Direktlänk: /bild/00012660/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!