Skellefteå (Skl)

Skellefteå station stod klar till öppnandet av banan från stambanan fram till Skellefteå 1912. Stationshuset byggdes några hundra meter norr om staden och hade ursprungligen samma utseende som det i Skelleftehamns övre. Det har emellertid byggts om flera gånger vilket också har förändrat dess exteriör kraftigt. Idag finns bland annat en trafikskola i stationsbyggnaden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (31)

Tisdag 20 oktober 2009

Bangården i Skellefteå sedd från östra sidan av bron över väg E4, Centrumleden/Viktoriagatan.  8 år
ID-nummer:  19890
Direktlänk: /bild/00019890/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid östra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  19891
Direktlänk: /bild/00019891/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden från öster.  8 år
ID-nummer:  19892
Direktlänk: /bild/00019892/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mot plankorsningen med Grenvägen.  8 år
ID-nummer:  19893
Direktlänk: /bild/00019893/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Grenvägen sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  19894
Direktlänk: /bild/00019894/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut från plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  19895
Direktlänk: /bild/00019895/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från plankorsningen med utfartssignalen mot Skelleftehamn.  8 år
ID-nummer:  19896
Direktlänk: /bild/00019896/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen sitter rygg i rygg med utfartssignalen.  8 år
ID-nummer:  19897
Direktlänk: /bild/00019897/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 oktober 2009

Stationshuset sett från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19903
Direktlänk: /bild/00019903/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  8 år
ID-nummer:  19904
Direktlänk: /bild/00019904/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, spåren finns utanför vänster bildkant.  8 år
ID-nummer:  19905
Direktlänk: /bild/00019905/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut nordost om stationshuset, kurvan är kvar sedan det fanns plattform mellan spåren längre västerut.  8 år
ID-nummer:  19906
Direktlänk: /bild/00019906/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut.  8 år
ID-nummer:  19907
Direktlänk: /bild/00019907/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut, stationshuset finns strax utanför höger bildkant. Här låg plattformen mellan de två nu kvarvarande spåren.  8 år
ID-nummer:  19908
Direktlänk: /bild/00019908/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden med lokstallet i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  19909
Direktlänk: /bild/00019909/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  19910
Direktlänk: /bild/00019910/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot bangården sett från plankorsningen med Lasarettsvägen strax väster om västra bangårdsänden, lokstallet till vänster.  8 år
ID-nummer:  19911
Direktlänk: /bild/00019911/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen i väster.  8 år
ID-nummer:  19912
Direktlänk: /bild/00019912/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen mot mellansignalen Skl 2/6.  8 år
ID-nummer:  19913
Direktlänk: /bild/00019913/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Lasarettsvägen sedd från nordväst.  8 år
ID-nummer:  19914
Direktlänk: /bild/00019914/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid kilometer 47 strax väster om plankorsningen, här syns också mellansignalen Skl 2/6.  8 år
ID-nummer:  19915
Direktlänk: /bild/00019915/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I rygg med signalen ovan finns mellansignalen Skl 2/3, vy österut.  8 år
ID-nummer:  19916
Direktlänk: /bild/00019916/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring en halv kilometer längre västerut finns en växel i huvudspåret mot ett industrispår parallellt med utfarten mot Bastuträsk.  8 år
ID-nummer:  19917
Direktlänk: /bild/00019917/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudspåret och industrispåret på bron över Klockarbergsvägen.  8 år
ID-nummer:  19918
Direktlänk: /bild/00019918/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid bron, här syns också utfartssignalen Skl 2/8 mot linjen västerut.  8 år
ID-nummer:  19919
Direktlänk: /bild/00019919/
Fotodatum: den 14 oktober 2009
Publicerad: den 18 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 juli 2009

Stationshuset sett från sydost med fasaden mot centrala staden.  14 år
ID-nummer:  06778
Direktlänk: /bild/00006778/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  06779
Direktlänk: /bild/00006779/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren, vy från nordväst.  14 år
ID-nummer:  06780
Direktlänk: /bild/00006780/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  14 år
ID-nummer:  06781
Direktlänk: /bild/00006781/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från planen vid stationshuset.  14 år
ID-nummer:  06782
Direktlänk: /bild/00006782/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–31
Andra bilder från platsen (1)