Skellefteå–Skelleftehamns övre III

Mellan Gunsen och Ursviken finns ett större skogsparti som bryter av den långsträckta bebyggelse som större delen av banan mellan Skellefteå och Skelleftehamn går genom. Efter raklinjen som linjeplatsen Gunsen ligger vid följer ytterligare en raklinje där banan går mellan de två sjöarna Yttreviken och Inreviken. I änden av raklinjen finns en bevakad plankorsning med Mekanvägen varefter försignalen till Ursviken följer i kurvan, försignalen till Gunsen i motsatt riktning finns också på denna raklinje. Sista sträckan fram mot Ursviken går järnvägen åter parallellt med länsväg 372 på en knappt kilometerlång raklinje, mitt på denna finns en bro över Scharinsvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Tisdag 20 oktober 2009

Plankorsningen med Mekanvägen i västligaste delen av Ursviken sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  19846
Direktlänk: /bild/00019846/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Skellefteå från plankorsningen, här syns försignalen till linjeplatssignalen i Gunsen.  7 år
ID-nummer:  19847
Direktlänk: /bild/00019847/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Skelleftehamn från plankorsningen, i kurvan syns försignalen till linjeplatssignalen i Ursviken.  7 år
ID-nummer:  19848
Direktlänk: /bild/00019848/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Mekanvägen sedd från nordost.  7 år
ID-nummer:  19849
Direktlänk: /bild/00019849/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Ursviken i kurvan där järnvägen åter sammanstrålar med väg 372.  7 år
ID-nummer:  19850
Direktlänk: /bild/00019850/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!