Skellefteå–Skelleftehamns övre II

Efter kurvan vid växeln i Hedensbyn fortsätter järnvägen nästan helt rakt i ostsydostlig riktning nära Skellefteälvens strand fram till en bevakad plankorsning i Norra Tuvan. Med svaga kurvor och kortare mellanliggande raklinjer fortsätter sedan banan längs med älvstranden mot Bergsbyn där det finns ytterligare två bevakade plankorsningar. Efter den första av dessa blir det bebyggelse mellan järnvägen och älven när avståndet ökar rejält. Här är banan åter rak drygt en kilometer fram mot linjeplatssignalen för Gunsen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Tisdag 20 oktober 2009

Den långa raklinjen sydost om Hedensbyn sedd mot nordväst i riktning mot Skellefteå från plankorsningen i Norra Tuvan.  8 år
ID-nummer:  19860
Direktlänk: /bild/00019860/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Norra Tuvan sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  19861
Direktlänk: /bild/00019861/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd i riktning mot Gunsen och Skelleftehamn från plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  19862
Direktlänk: /bild/00019862/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen följer tätt intill Skellefteälven i västra delen av Norra Bergsbyn med Bergsbyvägen intill på andra sidan.  8 år
ID-nummer:  19863
Direktlänk: /bild/00019863/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  19864
Direktlänk: /bild/00019864/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från den västra plankorsningen i Bergsbyn.  8 år
ID-nummer:  19865
Direktlänk: /bild/00019865/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  19866
Direktlänk: /bild/00019866/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om den här korsningen följer banan alltså Skellefteälvens strand.  8 år
ID-nummer:  19867
Direktlänk: /bild/00019867/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åt andra hållet är det rakt ända fram till linjeplatsen Gunsen.  8 år
ID-nummer:  19868
Direktlänk: /bild/00019868/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra plankorsningen i Bergsbyn sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  19869
Direktlänk: /bild/00019869/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen mot nordväst sedd från plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  19870
Direktlänk: /bild/00019870/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsättningen på raklinjen i riktning mot Gunsen vars linjeplatssignal syns vid kurvan.  8 år
ID-nummer:  19871
Direktlänk: /bild/00019871/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!